E.ON Sverige AB

Gasolterminal stärker Östersund som handelsnav

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2014 10:11 CET

Vid årsskiftet gick startskottet för ett energisamarbete i Östersund mellan Tanko AS, Reaxcer och E.ON. Samarbetet går ut på att bolagen tillsammans bygger en omlastningsterminal för gasol i Östersund. Satsningen gör Östersund till ett starkare logistiknav och förhoppningsvis kan nya arbetstillfällen skapas.

Med start i början av 2014 kommer E.ON, från sin huvudterminal i Karlshamn, att skicka järnvägsvagnar med gasol till Östersund. Gasolen lastas därifrån över till Tankos lastbilar för vidare transport till Norge. Omlastningen sker på Reaxcers terminal i Östersund där avsikten är att vidare utveckla samarbetet genom att bygga ett gasollager.

För E.ON innebär projektet nya partners, ökade leveranser av gasol, men inte minst möjligheten att bygga ett brohuvud med siktet inställt på kunderna i norra Sverige.

-  Möjligheterna som nu skapas i Östersund gör oss till en stark utmanare i den norra delen av Sverige där vi hittills inte har haft någon närvaro. Vi kommer med kompetens och erfarenhet kunna konkurrensutsätta gasmarknaden i Norrland, vilket är bra för gaskunderna, säger Daniel Hjortström, chef gasolaffären på E.ON Gas.

För Tanko skapas försörjningstrygghet och därmed förutsättningar för att fortsätta sin tillväxt i Norge. Bolaget har högt ställda ambitioner som nu kan realiseras.

-  Tanko setter stor pris på samarbeidet med E.ON og Reaxcer. Etableringen i Østersund sikrer en god og forutsigbar energitilgang til kundene i begge våre regioner, säger Tor Olafsen, supply operations manager på Tanko.

För Reaxcer innebär samarbetet på kort sikt ett effektivare utnyttjande av terminalen där samarbetet i förlängningen kan innebära en ökad mängd logistikuppdrag, nya arbetstillfällen och en breddad affär.

- Vi på Reaxcer är mycket nöjda med att på detta sätt knyta fler stora leverantörer till vår terminalverksamhet i Östersund. Vi ser detta som en start på ett långt och för regionen viktigt samarbete för att stärka Östersund som logistiknav, men också för att erbjuda de lokala företagen fler tjänster och produkter, säger Mikael Martinsson, vd på Reaxcer.

För Östersund, som stärker sin position som logistikt nav i Norrland, kan samarbetet leda till fler arbetstillfällen. Men störst vinnare är ändå gasolkunderna i regionen, både på den svenska och den norska sidan.

 

För ytterligare information:

Tor Olafsen på Tanko +47 95 25 90 06
Daniel Hjortström på E.ON +46 705 604 634
Mattias Mattsson på Reaxcer +46 63 57 45 84

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.