Gate Rehab Development AB - GateRD

GATE Rehab Development AB har förvärvats av brittiska tillverkaren av medicintekniska produkter Direct Healthcare Group

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2020 09:39 CET

GATE är en erfaren tillverkare och leverantör av hjälpmedel till svenska vårdmarknaden och tillhandahåller bland annat gåbord, överföringsplattformar och hygienstolar. GATE och Direct Healthcare Group har haft ett långt samarbete då GATE har distribuerat Dyna-Form® Static Air HZ, som tillverkas av DHG, i drygt 2 år.

Direct Healthcare Group är baserat i södra Wales i Storbritannien och tillverkar innovativa och kliniskt beprövade marknadsledande lösningar för tryckvårdshantering och specialstolar. Direct Healthcare Group har haft en kraftig tillväxt sedan de startade 2009, vilket även gäller dess distributörer runt om i världen.

Det strategiska förvärvet är Direct Healthcare Groups första expansion i Europa och ger GATE möjligheten att utöka sin portfölj av innovativa tekniker för den svenska vårdmarknaden ytterligare med prisbelönta eldrivna hybridmadrasser, ett brett sortiment av tryckavlastande dynor och rullstolsdynor samt specialstolar.

Johan Gladh, vd på GATE, uttalade sig: ”Vi är nöjda över och välkomnar detta nästa steg i tillväxten för GATE Rehab Development. Direct Healthcare Groups förvärv gör det möjligt för oss att fortsätta leverera de högkvalitativa produkter och tjänster som våra kunder har kommit att förvänta sig av GATE, men nu med större effektivitet och en portfölj som utökas med eldrivna hybridmadrasser, tryckavlastande dynor och specialstolar så att vi kan utvecklas till en av de främsta leverantörerna på området i Sverige.”

Graham Ewart, koncernchef för Direct Healthcare Group, uttalade sig: ”Förvärvet av GATE är det första strategiska steget mot att tillhandahålla våra intelligenta lösningar för tryckvårdshantering och specialstolar på den svenska marknaden och de bredare europeiska marknaderna. Dessutom stärker förvärvet Direct Healthcare Groups produktutbud och arbetet med att tillhandahålla lösningar för att hantera och lösa sjukvårdens utmaningar med patienter som har nedsatt rörlighet, så att vårdleverantörerna kan ge sina patienter vård med bättre resultat. Vi ser fram emot att fortsätta tillhandahålla kliniskt effektiva lösningar till den svenska marknaden som förbättrar patienternas återhämtning.”

DHG genomgick nyligen ett sekundäruppköp av ArchiMed, ett investeringsföretag inriktat på vårdsektorn, vilket gav 150 miljoner euro för fortsätta strategiska förvärv. Förvärven kommer främst att fokusera på att expandera Direct Healthcare Groups europeiska närvaro och samtidigt utöka sortimentet med kliniskt differentierade produkter som överensstämmer med företagets filosofi att verka för ökad rörlighet och hälsa.

Om GATE Rehab Development AB

GATE är ett svenskt hjälpmedelsföretag med lång tradition av forskning och produktutveckling. GATE utvecklar och säljer högkvalitativa hjälpmedel i Sverige och resten av världen, som gåbord, överföringsplattformar och hygienstolar, alla med innovativ design och nyskapande lösningar.
GATEs huvudkontor, tillverkning och servicecenter ligger i Reftele i Småland.

Om Direct Healthcare Group

Direct Healthcare Group är en ledande leverantör av intelligenta lösningar för tryckvårdshantering och specialstolar samt hyrutrustning för vård av tyngre patienter. Direct Healthcare Group sköter sin verksamhet från huvudkontoret Caerphilly, där också tillverkningen äger rum. De tillhandahåller sina produkter och tjänster i Storbritannien och arbetar med distributörer i över 20 länder runt om i världen.
Direct Healthcare Group bidrar på ett unikt sätt till att de vårdutmaningar som uppstår i samband med patienter med nedsatt rörlighet kan förutses, hanteras och i många fall lösas, vilket är till hjälp för både vårdleverantörerna och patienterna själva och leder till bättre vårdresultat, snabbare återhämtning och en enklare vardag.

Om ArchiMed

ArchiMed är ett oberoende investeringsföretag som har specialiserat sig på vårdbranschen. Det är en strategisk och ekonomisk partner till europeiska och nordamerikanska företag som bedriver verksamhet inom sektorerna biofarma, medicinteknik, diagnos, biovetenskap, vård-IT, konsumenthälsa, allmän säkerhet och vårdtjänster.
ArchiMed har ett internationellt team med både medicinsk, investerings-, företagsdrifts- och teknisk erfarenhet. Teamet arbetar sida vid sida med ledningsteamen för att öka företagstillväxten genom internationalisering, expansion av produkt- och tjänsteutbud samt kapacitetsutvidgning, både organiskt och genom förvärv. Under de senaste 20 åren har ArchiMeds ledningsteam direktstyrt och investerat i över 40 små, medelstora och stora vårdföretag runt om i världen med ett sammanlagt värde på över 5 miljarder euro.
ArchiMeds investeringskapacitet överstiger för närvarande en miljard euro och potentiellt det dubbla vid inkludering av dess strategiska investeringspartners.