Sundsvalls kommun

Gator i Stenstan får ny asfalt

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 17:22 CEST

Arbetsinsatserna medför att framkomligheten i Stenstan kommer att begränsas under arbetsperioden. Det är därför bra om man kan försöka använda alternativa vägar istället, säger Mikael Johansson, projektledare, gatuavdelningen.

Arbetet sker i två etapper

Arbetet kommer att ske i två etapper. Under den första etappen som inleds tisdagen den 20 maj, kommer befintlig asfalt att fräsas ner på de aktuella gatorna. Detta arbete beräknas vara klart på förmiddagen, torsdag den 22 maj. Därefter kommer brunnsbetäckningarna att lyftas upp innan nästa
etapp påbörjas. Måndag den 26 maj inleds den andra etappen som innebär att de aktuella gatorna ska asfalteras. Detta arbete beräknas pågå till och med torsdag den 29 maj.

- Vi räknar med att de båda etapperna ska ta ungefär tre-fyra dagar vardera att utföra. Men arbetet är väderberoende och därför kan vi inte säga helt säkert när allt är klart, säger Mikael Johansson.

Parkeringsplatser tas tillfälligt bort

Under arbetsperioden tas parkeringsplatser tillfälligt bort samtidigt som ett förbud mot att stanna och parkera inrättas, längs de aktuella gatorna. Övervakningen vid dessa gator skärps också under arbetsperioden.

När arbetet med den första etappen är klart och något arbete inte längre pågår längs gatorna, kommer man att kunna parkera som vanligt, fram till och med att arbetet med den andra etappen inleds. Tänk på att linjemålningen saknas och att parkering ska ske efter gällande befintlig skyltning.

Vad kan du göra?

- Vi ber trafikanter att försöka parkera sina bilar på andra platser under arbetsperioden och hjälpa oss att göra ett bra jobb genom att respektera parkeringsförbudet., säger Mikael Johansson. 

Tips på andra parkeringsplatser i Sundsvall finns på hemsidan, www.sundsvall.se/parkering

- Trafikstörningar kan uppstå under tiden som arbetena pågår med begränsad framkomlighet samt buller och damm, säger Mikael Johansson.


För mer information:

www.sundsvall.se/asfalteringistenstan

Mikael Johansson, projektledare

Gatuavdelningen, stadsbyggnadskontoret

Telefon: 070-3767666, mikael.johansson@sundsvall.se