Umeå kommun

Gatuarbeten 2015

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2015 11:26 CET

Umeå kommun planerar gatuarbeten för sammanlagt 211 miljoner kronor under 2015. Cirka hälften av är pågående projekt som pågår under flera års tid. Till exempel Vasaplan, Rådhustorget och färdigställande av Nygatan. Investeringsprogrammet har beslutats av tekniska nämnden.


Nya arbeten
Nya arbeten som kommer att starta är bland annat ny trafikplats på södra Ön, Rådhustorget, Kronoskogsvägen, Förrådsvägen, samt Måttgränd och gator i Ersmark. V Kyrkogatan, Skolgatan, Ö Kyrkogatan och Nygatan runt badhuset ska också byggas om. Gatorna runt nya badhuset; V Kyrkogatan, Skolgatan, Ö Kyrkogatan och Nygatan ska också rustas upp och byggas om, bland annat ska flera cykelparkeringar med skärmtak få plats.

Gång- och cykelbanor
Upprustningen av tjälskadade gång- och cykelvägar fortsätter. Det blir också en del om- och nybyggnad av gång- och cykelvägar. Bland annat den efterlängtade vägen från Fogvägen till Illervägen mellan TV-huset och Biltema samt flera cykelparkeringar i centrum.

Bro till Bölesholmarna
Umeå kommun planerar att bygga en ny gång- och cykelbro över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna, ön Gröna Oxen. Den preliminära byggstarten är hösten 2015.

Investeringsprogrammet för gator ska nu fastställas av kommunstyrelsen.

Kontakt:
Gunnar Teglund
gatuprojektchef
090-16 14 57
070-340 14 57
gunnar.teglund@umea.se

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090- 16 13 29, 070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se