Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

Gatuarmaturer har vi skrivit mycket om den senaste tiden

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2018 12:07 CEST

Solcellsbelysning eller solcellsarmaturer blir en vanligt inslag i det svenska landskapet 

Solcellsbelysning eller solcellsarmaturer blir en vanligt inslag i det svenska landskapet det råder ingen tvekan om. Antalet förfrågningar från förra året har mer än tiodubblats och intresset är mycket stort för olika former av armaturer med drivs med solenergi. Gatuarmaturer i LED utan solceller är det som fungerar bäst i Sverige och något vi rekommenderar i första hand och kanske i en nödsituation eller när elen slås eller strömavbrott av någon annan anledning blir solcellsarmaturerna de riktiga hjältarna. Men så länge prisnivån är hög är det mer större företag som kommer satsa på den rena energin på ställen där det idag är svårt att få el. Vanlig gatubelysning byts dock ut hela tiden och snart har vi gjort en massiv besparing. Det ska komma siffror i vilken besparing förändringen från vanlig gatubelysning till LED-armaturer blir och siffrorna kommer vara astronomiska.  Så länge man byter ut till väldimensionerad belysning som täcker ytan med rätt LUX är vanlig LED ett bra val tills utvecklingen nått några år till. När solcellerna genererar dubbelt så mycket ström kommer skillnaden bli stor.

Läs mer om gatuarmaturer och solcellsarmaturer här

Eco By Sweden - Från glödtråd till leddiod... 

Eco By Sweden för en hållbar utveckling är ett företag som verkar för en hållbar utveckling. Vi saluför och partiellt utvecklar ekodesignprodukter för den Europeiska marknaden. När vi säger att vi verkar för en hållbar utveckling har vi både det sociala, ekonomiska och ekologiska som grundstenar. Energieffektivitet är ett av våra ledord och nollvisionen om ett hållbart samhälle där vi inte lämnar några ekologiska avtryck i naturen är vår vision. Vi har börjat med solcellsdrivna gatuarmaturer som varken kräver el eller sladdar och är helt självförsörjande. Samtidigt planterar vi träd i Afrika och försöker minimera vårt eget ekologiska avtryck i bästa möjliga mån. VI tar även hand om gamla lampor som många inte vet vad de ska göra utav. 

2018 © Eco by Sweden