LED & LED

Gatubelysningsstyrenheter 'dödar sparvar'

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 13:13 CET

Publicerat 2018-01-30 av Kristofer Blockhammar

Vete växer dubbelt så snabbt under lysdioder

Forskare säger att sändare som avger antielektromagnetiska vågor som ibland är installerade för att styra gatubelysning har 'förintat' småfåglar såsom sparvar, samt insekter.

I vissa områden har man börjar undersöka den påstådda 'decimeringen' av småfåglar som man antar kan bero på gatubelysningskontroller. En del forskare hävdar också att invånare som lever nära gatubelysningsstolpar med sändare som avger antielektromagnetiska vågor upplevt symtom som näsblod.

Större arter som måsar, kråkor, starar och skator påverkades inte, men sparvar har försvunnit, säger ibland lokalbefolkningen.

Tekniken som används heter WiMAC, vilket är en trådlös management och kontrollteknik för att fjärrövervaka och styra ljusproduktionen för varje enskild gatubelysning. Tekniken använder en kombination av GPRS och FM radiofrekvensen 868 MHz.

Forskarna är också oroade över effekten på barn och gravida kvinnor. Men enligt Världshälsoorganisationen och Europeiska kommissionen finns inga övertygande bevis för att radiovågorexponering orsakar hälsoeffekter hos antingen vuxna eller barn.

WiMAC en trådlös management och kontrollteknik

Idag finns det över 500 000 aktiva noder som använder WiMAC. Produkten är CE-märkt och tillverkaren har lämnat försäkran om överensstämmelse med krav i lagstiftningen.

Information om våra produkter på: http://www.ledochled.se/produkter/

Sök

ISO

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi firar 10 års jubileum 2014. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, kommuner, industri, fastighetsägare, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.