Moderaterna

Gd-löner utan arbete är ett stort slöseri

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 09:17 CEST

- Generaldirektörer med lön utan arbete är ett litet exempel på ett stort slöseri.

Det säger den moderata riksdagsledamot Henrik von Sydow med anledning av SVT Rapports redogörelse för hur före detta statsrådet Jörgen Andersson sedan april 2003 uppburit lön på 63.000 kronor i månaden utan att ha haft några arbetsuppgifter knuta till sin tjänst. Henrik von Sydow väcker på måndag tre skriftliga frågor till statsminister Göran Persson mot bakgrund av SVT Rapports inslag den 7 maj.

- Att inte använda skattemedel effektivt är som att stjäla från de fattiga, framhöll på sin tid socialministern och socialdemokraten Gustav Möller. Göran Persson borde lyssna på honom, säger Henrik von Sydow

De skriftliga frågorna till Göran Persson bifogas nedan i sin helhet.

-------------------


(1) Fråga till statsminister Göran Persson

Angående regeringens åtgärder för att förhindra fortsatta misslyckanden som arbetsgivare

Att inte använda skattemedel effektivt är som att stjäla från de fattiga, framhöll socialministern och socialdemokraten Gustav Möller. Förra statsrådet Jörgen Andersson har sedan april 2003 kvitterat ut 63.000 kronor i månaden, utan att ha haft några arbetsuppgifter knuta till sin tjänst som generaldirektör. Om regeringskansliet inte heller i fortsättningen kan förse Jörgen Andersson med arbetsuppgifter kan han enligt reglerna ändå behålla sin lön fram till mars 2006 då hans förordnande går ut. När Jörgen Anderssons förordnande går ut kommer han ha kvitterat ut över 2 miljoner kronor i lön, oavsett om han har arbetat eller ej.

”Vi har misslyckats som arbetsgivare”, kommenterade statsminister Göran Persson till SVT:s Rapport fredagen den 7 maj. Det är lätt att instämma, och därför vill jag frågan statsministern:
- Vilka åtgärder tänker statsministern och regeringen vidta för att förhindra motsvarande misslyckanden framöver?


(2) Fråga till statsminister Göran Persson

Angående utvärdering av effektiviteten i regeringskansliet

Anslaget i statsbudgeten till regeringskansliet har på fyra år ökat dramatiskt. År 2000 uppgick anslaget till 2,5 miljarder kronor. I höstas anslogs 5,4 miljarder kronor för det här året. Det innebär en ökning av anslaget med mer än 100 procent på fyra år.

Under Göran Perssons tid som statsminister har antalet anställda vuxit markant. I regeringskansliet arbetar nu cirka 4.500 personer. Regeringskansliet leds av regeringen och är därmed en politiskt styrd organisation där regeringen avgör arbetets inriktning och organisation.

Statsministern framhöll i ett inslag i SVT Rapport den 7 maj att fallet med f d statsråd som uppbar lön utan att ha uppgifter knutna till sitt uppdrag innebar ett ”misslyckande” för regeringens som arbetsgivare.

Mot bakgrund av ökningen i både anslag och anställda vill jag därför fråga statsministern:
- Vilka åtgärder tänker statsministern vidta för att utvärdera effektiviteten i regeringskansliet?


(3) Fråga till statsminister Göran Persson

Angående omfattningen av problemet med gd-lön utan arbetsuppgifter

SVT Rapport redogjorde fredagen den 7 maj för hur ett före detta statsråd uppbär lön som generaldirektör utan att ha arbetsuppgifter knutna till uppdraget. Massmedia har tidigare rapporterat om generaldirektören Ingbritt Irhammar som under en längre tid saknade arbetsuppgifter men uppbar lön.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsministern:
- Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att utreda om det förekommer ytterligare höga tjänster i statlig förvaltning där personer uppbär lön men saknar arbetsuppgifter?

------------
Riksdagsledamot
Henrik von Sydow
0702-15 67 01