DIK-förbundet

Ge alla barn en chans– rädda språkförskolan i Lund

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 09:00 CEST

Lägg inte ner språkförskolan Sagostunden i Lund. Barn med språkstörningar behöver tidig hjälp för att kunna fungera i kunskapssamhället anser Svenska Logopedförbundet.

Med anledning av den diskussion som förts i media angående språkförskolan Sagostunden i Lund vill Svenska Logopedförbundet lämna några kommentarer. Som företrädare för landets logopeder tillika försvarare av barn med svåra språkstörningar och deras rättigheter tar vi oss friheten att kommentera debatten då vi ser allvarligt på händelsen.

Det är av yttersta vikt att barn med svåra specifika språkstörningar erbjuds en anpassad daglig verksamhet för att få den stimulans och det stöd de behöver.
För att barnens behov på bästa sätt ska tillgodoses bör de erbjudas insatser enligt den behandlingsform som är förhärskande vilket ställer krav på att deras dagliga verksamhet planeras och genomförs av såväl specialpedagog som logoped. Dessa kompetenser kompletterar varandra och ingen av dem kan på några villkor uteslutas.
För de barn som har svåra specifika språkstörningar är det inte tillräckligt med enstaka behandlingsinsatser och en integrerad förskoleverksamhet. Dessa barn har behov av en anpassad miljö med utrymme för att se och ta tillvara varje barns kommunikativa initiativ.

Ur samhällsekonomiskt perspektiv är det angeläget att barn med specifika språkstörningar erbjuds adekvata insatser så tidigt som möjligt för att undvika ytterligare pålagringar såväl socialt som psykiskt samt för att förebygga ytterliggare komplikation såsom t ex dyslexi och inlärningssvårigheter.
Det är mot bakgrund av detta vi vill uttrycka vår oro för planerna att lägga ner språkförskolan Sagostunden i Lund. Resurserna för barn med svåra språkstörningar och andra patientgrupper med kommunikationsproblem är redan idag begränsade.

Förslaget att lägga ner språkförskolan försämrar möjligheterna för barnen. Dagens och morgondagens kunskapssamhälle ställer allt större krav på en fungerande kommunikation. Ett sätt att förbättra villkoren för de språkstörda barnen och minska konsekvenserna av deras nuvarande och kommande problem, vore att bereda dem fortsatt möjlighet till vistelse i språkförskola.

Ytterligare kommentarer:
Ingrid Kongslöv, ordförande Svenska Logopedförbundet
0733- 42 99 47
Ulrika Guldstrand; sekreterare Svenska Logopedförbundet 0706- 79 67 37