Kristdemokraterna, KD

Ge de äldre kvinnorna makt över sitt boende!

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 13:52 CET

- Äldre kvinnor utan nära anhöriga tillhör samhällets mest ensamma och utsatta. I dag på Internationella Kvinnodagen behöver deras boendesituation särskilt uppmärksammas. Våra äldre, som till största del är kvinnor, måste garanteras ett boende med valfrihet, trygghet och kvalitet. Dagens isolering och ovärdiga bostadsförhållanden måste brytas.

Det säger de Kristdemokratiska riksdagsledamöterna Ragnwi Marcelind, ordförande i bostadsutskottet, och Chatrine Pålsson, vice ordförande i socialutskottet som i dag, onsdag, anordnade ett riksdagsseminarium om äldres boende.

- I dag kan de äldre inte själva välja var de ska bo. I socialdemokraternas Sverige är de gamla tvungna att bo kvar hemma, oavsett egna behov och önskemål. Många plågas av ensamhet och isolering. Vi anser att det bör finnas fler boendealternativ, till exempel gemenskapsboende, för att de som vill ska få ett boende med gemenskap och närhet.

- Kristdemokraterna vill också införa en boendegaranti för äldre över 85 år. Garantin gäller anpassat boende, antingen särskilt boende eller gemenskapsboende.

- En förändrad politik behövs inte bara för att möta dagens akuta behov. Ökningen av andelen äldre i samhället måste bemötas med en långsiktig bostadspolitik för de äldre. Grunden för en sådan är bättre planering och rörligare bostadsmarknad. För att alla äldre ska ha ett fungerande boende, behövs ökade möjligheter och drivkrafter att redan i övre medelåldern anpassa sin bostadssituation. Det behövs helt enkelt fler attraktiva och stimulerande bostäder för äldre.


För mer information

Ragnwi Marcelind
riksdagsledamot, kd
070-812 24 24

Chatrine Pålsson
riksdagsledamot, kd
070-671 04 01

Cecilia Erdalen
pressekreterare
076-527 25 75

www.kristdemokraterna.se