Sveriges Makalösa Föräldrar

Ge DO resurser att stoppa föräldradiskriminering i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2012 05:45 CEST

Diskriminering i arbetslivet av föräldrar – speciellt ensamstående är dessvärre fortfarande ett stort problem i Sverige. I enkät som besvarades av 111 av Sveriges Makalösa Föräldrar medlemmar svarade:

79 procent att de någon gång känt sig diskriminerade på grund av deras föräldraskap.

36 procent att deras arbetsgivare inte varit goda förebilder i att förena arbetsliv och föräldraskap.

51 procent att deras arbetsgivare inte hindrat eller förebyggt diskriminering.

32 procent att de inte tagit del av någon jämställdhetsplan, medan 27 procent inte vet om det finns någon sådan.

87 procent anser att det är svårt att förena arbetsliv och föräldraskap.

Att föräldrar diskrimineras i arbetslivet visar även Unionens undersökning på samma tema (Se länk!)
 
Diskrimineringsombudsmannen måste få tillräckliga resurser för att kunna ta itu med denna problematik, även mindre ärenden.

Diskriminering sker ofta i samband med VAB, då t ex arbetsgivaren kanske suckar högljutt, när föräldern måste gå från jobbet eller antydningar när en pappa vill vara föräldraledig.

Vid Nordiska rådets lunchseminarium den 30 oktober kommer ovanstående framföras av Sveriges Makalösa Föräldrars generalsekreterare.

Sveriges Makalösa Föräldrar stärker och synliggör ensamstående föräldrar och förbättrar därigen villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.