Stockholms stad

Ge elever makt över skolan

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 15:00 CEST

2005-10-03 Miljöpartiets kansli, Cecilia Engström, pressekreterare, Telefon: 08-508 29 611, 070-47 29 611, epost cecilia.engstrom@stadshuset.stockholm.se

GE ELEVER MAKT ÖVER SKOLAN

Miljöpartiet vill se ökat elevinflytande i Stockholm. Idag på Internationella Barndagen presenterar Miljöpartiet i Stockholm tillsammans med Grön Ungdom sex enkla åtgärder för förbättringar. Det är dags att göra något åt skolans demokratiunderskott tycker partiet och ungdomsförbundet!

- En av de viktigaste frågorna i skolan är att ge elever ökad makt över sin arbetsplats. Genom att införa elevmajoriteter i skolors styrelser skulle makten överlämnas till dem som verkligen berörs av livet i skolan, säger Christopher Ödmann (mp).

- Ett ökat elevinflytande förbättrar demokratiutvecklingen och arbetsmiljön för alla i skolan. Elevinflytandet i skolan ska inte stanna vid att 10% av eleverna, de med bäst betyg, ges full valfrihet att till exempel välja skola, säger Grön Ungdoms förbundssekreterare Anneli Rannamaa.

- I framtidens skola finns inga betyg, ingen stress och ingen ångest. Framtidens skola låter ungdomar och barn leva ut sin kreativitet istället för att forma dem i samma mallar. Låt elever vara fria att bestämma över sin egen skola, avslutar Christopher Ödmann.

Detta föreslår Miljöpartiet för att öka elevernas inflytande:
1. Elever ska ingå i skolans styrelse på grundskolenivå
2. Pröva styrelser med elevmajoritet i gymnasieskolan
3. Låt eleverna vara med och anställa lärare
4. Låt eleverna välja vad de vill äta (också om de är vegetarianer eller veganer)
5. Ge elevrepresentanter närvaro- och yttranderätt på utbildningsnämndens möten
6. Låt elevorganisationerna bli remissinstanser när det gäller politiska beslut

Ikväll kommer ämnet ”skola” att vara temat för en två timmars lång diskussion i Kommunfullmäktige. Christopher Ödmann kommer att delta från Miljöpartiets sida och debattera förslagen ovan.

För mer information:
Christopher Ödmann (mp)
Gruppledare Stockholms stadshus
Tel. 070-47 29 607

Anneli Rannamaa
Förbundssekreterare Grön Ungdom
Tel. 073-152 13 73