Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

Ge eleverna i Stockholms skolor bättre möjligheter

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 13:41 CEST

Det socioekonomiska stödet till skolorna kommer att förändras under 2012 för att öka träffsäkerheten, med hjälp av fler och nya kriterier. Socialdemokraterna är positiva till förändringen, men kritiska till att tillägget inte har räknats upp på flera år. I samband med att tertialrapporten för staden idag behandlas i kommunstyrelsen föreslår därför socialdemokraterna att det socioekonomiska stödet tillförs 24 miljoner redan 2011.
Ungefär en tiondel av resurserna till Stockholms skolor fördelas genom ett så kallat socioekonomiskt tillägg. Tillägget fördelas till olika skolor utifrån vilka elever de har och syftar till att jämna ut förutsättningarna mellan olika skolor och elever och bidra till att den sociala bakgrunden inte slår genom så kraftigt i kunskapsresultaten. Den senaste PISA-undersökningen visar också hur den svenska skolan blivit sämre på sin kompensatoriska roll. Elevernas bakgrund spelar allt större roll för hur väl de lyckas i skolan.

– Vi ser att utvecklingen i Stockholm går åt fel håll. Andelen nior i Stockholm som inte klarar kraven för att komma in på gymnasiet har enligt Skolverket ökat från 10,7 procent 2006 till 12,7 procent 2010. Det duger inte, menar oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S).

– Vi socialdemokrater ser att stödet måste öka till de skolor där behoven är som störst. Alla elever har rätt till en bra skolgång och skolorna måste få tillräckligt med resurser för att klara av det här arbetet. Det räcker inte att ändra kriterier det behövs också mer resurser, avslutar Karin Wanngård.
Mer information:

Tomas Gustavsson
Pressekreterare
076-122 91 99