Socialdemokraterna i Uppsala

Ge inte upp om cykeväg till Bälinge!

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 12:41 CET

Efter att det ansvariga kommunalrådet Stefan Hanna (C) aviserat att han vid nästa sammanträde med gatu- och samhällsmiljönämnden den 26 februari avser att skrota planerna på en cykelväg längs Fyrisån reagerar nu Socialdemokraterna. Det stora allmänintresset av en cykelväg den kortare och vackrare sträckningen längs med Fyrisån till Ulva kvarn och vidare till Bälinge talar för att planerna ska fullföljas som tänkt. När oberoende utredningar visar att de problem Ärna flygplats pekat på går att lösa vore det fel av kommunen att vika ned sig.

– Åstråket längs Fyrisån har i översiktsplanen för Uppsala kommun utpekats som ett av stadens viktigaste upplevelsestråk. Den planerade cykelvägen knyter samman Uppsala med Bälinge och Ulva och har ett stort allmänintresse. Det vore märkligt om kommunledningen efter allt planeringsarbete och efter att ha fått rätt i såväl domstol som i oberoende utredningar skulle ge upp planerna utan att ens ha försökt sig på en seriös dialog med ledningen för Ärna flygplats, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

– Den borgerliga alliansen verkar ge efter för de intressen som inte vill ha någon cykelväg längs ån och vill istället dra cykelvägen omvägen längs den hårt trafikerade Gysingevägen (väg 272). Vi socialdemokrater vidhåller att kommunen ska företräda allmänintresset och äntligen bygga den kortare och vackrare sträckningen längs med Fyrisån, säger Carl Lindberg, ordförande för Bälinge socialdemokratiska förening.

– Vid gatu- och samhällsmiljönämndens sammanträde den 26 februari kommer vi att begära att kommunen står fast vid sitt beslut att bygga cykelvägen. För att komma vidare vill vi se en dialog på högsta nivå mellan kommunen och ledningen för Ärna flygplats. Den blir säkert öppenhjärtig men kommunen har fakta på sin sida, avslutar Elnaz Alizadeh, gruppledare (S) i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Bakgrund:
I flera decennier har det pågått ett arbete för att få till stånd en cykelväg längs Fyrisån till Ulva Kvarn och vidare till Bälinge. Vägen finns utpekad i Uppsala kommuns översiktsplan och företagarna i Ulva liksom de boende i Bälinge med omnejd har sett den som en angelägen investering. Cykelvägen slutar nu i Klastorp bara halvvägs till Ulva och bygget av sträckan Bälinge-Ulva har avbrutits bara 500 meter från Ulva kvarn. Efter politiska signaler våren 2012 om att planerna var på väg att överges samlades över 4000 namn in via listor och www.cykelväg.nu till stöd för att cykelvägen skulle byggas klart som tänkt – den kortaste och vackraste vägen längs Fyrisån. Under hösten 2012 har därefter Lantmäteriverket genomfört förhandlingar med berörda markägare. Markägarna kommer att ersättas för det intrång cykelvägen medför. Oberoende utredningar har visat att Försvarsmaktens invändningar vad gäller buller och olycksrisker inte medför något hinder för en cykelväg och går att bygga bort.

Kontakt:
Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79

Carl Lindberg, ordförande för Bälinge socialdemokratiska förening
Mobil 070-856 96 84

Elnaz Alizadeh, gruppledare (S) i gatu- och samhällsmiljönämnden
Mobil 070-301 11 14