Miljöpartiet Örebro

Ge Kvinnohuset i Örebro de resurser de behöver!

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2011 10:14 CET

PRESSMEDDELANDE FRÅN MILJÖPARTIET, MODERATERNA, FOLKPARTIET, OCH VÄNSTERPARTIET

Örebro kommun har under många år haft ett bra samarbete med Kvinnohuset. Deras arbete med utsatta kvinnor och barn är viktigt att kommunen fortsättningsvis stödjer. Nu vill Kvinnohuset utöka sin satsning framför allt på barn, genom kurativa insatser och genom att anställa en barnpedagog under 2012.

Oppositionen bestående av M, V, MP, FP tycker att Kvinnohusets arbete är viktigt. Därför väljer vi att tillstyrka pengarna de faktiskt ansöker om, dvs. 2 885 491 kronor för 2012. Majoriteten däremot väljer att bara ge Kvinnohuset 1 988 400 kronor. Vi anser att kommunen trots sparbeting inte bör välja att spara på de som far väldigt illa, våldsutsatta kvinnor och barn. 

-  Kvinnohuset vill göra en stor satsning på de utsatta barnen, som antingen själva har blivit utsatta för våld eller sett sin mamma bli det. Då är det självklart för mig att kommunen ska uppmuntra och stödja det, säger Ia Malmqvist (MP).

-  Kvinnohuset utför ett fantastiskt arbete, som är både svårt och viktigt. De vill satsa på barnen som verkligen far illa i dysfunktionella familjer. Därför anser vi att Kvinnohuset bör få det ekonomiska stöd de begärt, säger Åsa Johansson (FP).

 -  Jag tar deras arbete på största allvar, säger Gun Carlestam Lewin (V). Vi vet av erfarenhet att de utför ett mycket gott och viktigt arbete.

 -  Barn och kvinnor som utsätts för misshandel behöver en säker plats att fly till. Kvinnohuset är en sådan plats och vi vill stödja Kvinnohuset i deras fortsatta utvecklingsarbete, säger Lars Elamson (M).

För mer information, kontakta gärna:

Ia Malmqvist (MP)                                    076- 551 21 50

Lars Elsamson (M)                                    070-655 67 15

Gun Carlestam Lewin (V)                          019-12 77 16

Åsa Johansson (FP)                                   0705-27 12 27