Kristdemokraterna Stockholms läns landsting

”Ge LOV även till färdtjänsten”

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 14:20 CET

Lagen om Valfrihetssystem (LOV) måste utvidgas till att även omfatta färdtjänst, sjukresor och s.k. turbundna resor. Detta föreslår Karl Henriksson, ordförande i Trafiknämndens Färdtjänst- och Tillgänglighetsberedning i Stockholms läns landsting i en motion till Kristdemokraternas riksting.

– Jag vill att folk ska få bestämma mer över sina egna liv. Färdtjänsten är ett område där det finns stora fördelar med ett valfrihetssystem, men idag måste vi använda oss av LOU (Lagen om Offentlig Upphandling), som inte är anpassad för att folk ska få välja själva, säger Karl Henriksson. Lagen om Valfrihetssystem trädde i kraft år 2009 och är idag begränsad till att användas endast inom sjukvård och socialtjänst, till exempel äldreomsorg och funktionshinderområdet.Turbundna resor är till exempel resor till och från skola eller daglig verksamhet för personer med funktionshinder.

– Genom att utvidga LOV till att även omfatta färdtjänsten skulle valfrihet kunna införas på ett enkelt, tryggt och juridiskt hållbart sätt här, precis som i sjukvården och äldreomsorgen. Det skulle vara bra för dem som behöver färdtjänst, konstaterar Karl Henriksson.

För mer information:
Karl Henriksson
Ordf. Färdtjänst- och Tillgänglighetsberedningen
tel. 08-535~301 69
mobil. 0708-28 24 62

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare
mobil 070-737 41 51