GE Real Estate AB

GE Real Estate har investerat 1 miljard kronor i Norden i år

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 11:38 CEST

Stockholm, 22 augusti 2007: GE Real Estate har hittills under 2007 ingått avtal om investeringar på nästan en miljard i Norden. Investeringarna fördelar sig på fastighetsförvärv och utveckling av fastigheter i den befintliga portföljen.Det största avtalet var det som i början av juli ingicks med AMF om att förvärva fastigheter i Danderyd där bland andra Lawson (f d Intentia) har sitt europeiska huvudkontor. Under året köpte GE även den första fastigheten i Karlstad, som tillsammans med ett antal utvalda regionala orter anses ha tillväxtpotential och där bolaget önskar att utöka beståndet. Även portföljen i Göteborg växte under första halvan av året.Två stora om- och tillbyggnader har påbörjats under året. Dels projektet i Skövde där man skapar ytterligare kontorsyta på 3 200 kvm till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten samt Polis- och Åklagarmyndigheten. Dels på Gotland där GE bygger om den före detta kasernbyggnaden från 1903 som i framtiden ska rymma hela Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och CSN i Visby. En omfattande till- och ombyggnad av fastigheten i Ystad, som hyrs av den sammanslagna tingsrätten Ystad-Trelleborg, avslutade GE Real Estate i juni 2007.Stockholm, Göteborg och de utvalda regionala orterna i Sverige samt Finland är fortsatt de områden där GE aktivt söker investeringar. Idag har GE Real Estate en fastighetsportfölj på 14,5 miljarder kronor i Norden.Bolaget har under året även förstärkt organisationen. Joakim Einarson, som närmast har arbetat på Catella och har mångårig erfarenhet av fastighetstransaktioner och –förvaltning arbetar sedan i maj som ny chef för affärsutvecklingen. Dessutom har organisationen utökats med en affärsjurist, Karmen Bergholcs, som under åtta år arbetat med förvärv samt avtals- och bolagsrätt på advokatbyrån Vinge. Både Karmen Bergholcs och Joakim Einarson ingår i GE Real Estate Nordens ledningsgrupp.– Ett flertal fastighetstransaktioner i några av de orter som vi är intresserade av genomförs i dagsläget på höga prisnivåer och därför har vi valt att växa genom att identifiera fastigheter i vår befintliga portfölj som vi kan utveckla. Men vi strävar efter att växa ytterligare och ser fram emot att utöka vår fastighetsportfölj med strategiska förvärv under resten av året, berättar Lennart Sten, VD för GE Real Estate Norden.Kontakt:

Cecilia Ketels, Hallvarsson & Halvarsson, +46 709 71 12 74, cecilia.ketels@halvarsson.se

GE Real Estate (www.gerealestate.com) är ett av världens främsta kommersiella fastighetsbolag med tillgångar på
SEK 436 mrd (USD 62 mrd) i 32 länder i Nordamerika, Europa, Asien och Australien/Nya Zeeland. Utifrån moderbolagets kreditrating AAA, erbjuder GE Real Estate ett brett utbud av investeringslösningar i form av eget kapital vid förvärv eller utveckling och hypotekslån avseende förvärv eller omstrukturering av kommersiella fastigheter. Med en genomsnittlig årlig tillväxt på 28 procent sedan 1993 är GE Real Estate ett av världens snabbast växande och mest lönsamma fastighetsbolag. Framgången har skapats genom GE’s goda rykte som samarbetspartner, dess kunskap och erfarenhet samt förmåga att skapa lösningar och möjligheter för dess hyresgäster och fler än 5 000 fastighetsägare, entrepenörer, låntagare och mäklare världen över.

GE Commercial Finance (www.gecommercialfinance.com) erbjuder företag runt om i världen ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Med tillgångar på över SEK 1 823 mrd (USD 259 mrd) erbjuder GE Commercial Finance sina kunder lån, operativ leasing samt andra finansierings- och strukturella kapitallösningar så att de kan öka sin tillväxt.
GE Commercial Finance har huvudkontor i Norwalk, Connecticut/USA, och är ett helägt dotterbolag till General Electric Company (NYSE:GE) – en diversifierad koncern inom teknik, tillverkning och tjänster med verksamhet över hela världen.