Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Ge sparare i värdepappersbolag upp till 923 000 kr i ersättning vid brott

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 09:11 CET

Personer som placerat pengar hos värdepappersbolag som begår brott ska kunna få en högre ersättning. Ersättningen borde höjas från 250 000 kr till 923 400 kr (100 000 euro). Det föreslår Olle Schmidt i sitt betänkande om ändrat investerarskyddsdirektiv som han presenterar i Ekonomiutskottet i Strasbourg idag.

- Kunden är den svagare parten i en tvist och bör få en betydligt högre ersättning vid ett brott. Skyddet borde vara lika bra i alla EU-länder och för att inte Spanien, Frankrike och Storbritannien ska behöva sänka ersättningsnivån föreslår jag en höjning till 100 000 euro, säger Olle Schmidt, som är rapportör - Europaparlamentets föredragande - för ändringar i EU-direktivet om investerarskydd.

Kunder som väljer att investera sina pengar genom ett värdepappersbolag bör ha samma skydd som om de hade investerat pengarna genom en bank eller andra kreditinstitut.

- En höjning av denna ersättning är också befogad eftersom ersättningen har höjts till 100 000 euro för bankkontosparande om en bank går i konkurs, genom EU-direktivet om insättningsgaranti, fortsätter Schmidt.


I förslaget ingår även att skyddet utökas till att omfatta finansiella instrument i värdepappersfonder (s.k. UCITS-fonder). Men det tycker inte Olle Schmidt är befogat och han föreslår att värdepappersfonder inte inkluderas.

- Det finns redan idag ett bra grundskydd för värdepappersfonder i befintlig lagstiftning. Konsumenten kommer att få betala för ett utökat skydd genom högre avgifter. Huruvida värdepappersfonder och deras förvaringsinstitut ska inkluderas i det här direktivet bör analyseras i samband med i EU-kommissionens kommande översynen av UCITS-direktivet. Det vore fel att föregripa den översynen i nuläget genom att föreslå särlösningar i investerarskyddsdirektivet.


Läs mer om investerarskyddet: https://www.insattningsgarantin.se/sv/Insattningsgarantin/

För mer information, kontakta:
Olle Schmidt (FP), Folkpartiets gruppledare i Europaparlamentet: 0705 34 10 64
Rickard Ydrenäs, politiskt sakkunnig, +32 476 767 542