Vänsterpartiet

Ge teckenspråket ställning som minoritetsspråk

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 15:06 CEST

Richard Sahlin beskriver i dag i Aftonbladet hur han och hans dotter förnekas rätten att kommunicera - på grund av att han är döv och inte råkar bo tillsammans med flickans mamma. Detta då kommunen inte vill ge dottern undervisning i teckenspråk på hennes förskola.

- Vi vill ändra skollagen för att stärka rätten för föräldrar och barn att tala med varandra på teckenspråk. Barn till döva och hörselskadade ska ha rätt att få undervisning i förskolan och skolan i teckenspråk även om det inte är ett dagligt umgängesspråk i deras hem, säger Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson Rossana Dinamarca.

Barn till förälddrar som talar något av de nationella minoritetsspråken har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk. Vänsterpartiet har motionerat om att teckenspråk borde ha samma folkrättsliga ställning som de nationella minoritetsspråken.

- Frågan är varför utbildningsminister Jan Björklund inte gjorde något för att lösa detta problem när han nyligen la fram en ny skollag, säger Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson Rossana Dinamarca.

För mer information:

Rossana Dinamarca, 070-254 24 15

Vänsterpartiets presstjänst, 070 - 620 00 64