Världsnaturfonden WWF

Ge Tv-eken mera tid!

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 16:23 CET

Tv-eken bör inte fällas utan att en opartisk bedömning är klar, säger Henrik Waldenström, projektledare för WWFs projekt i Nationalstadsparken i Stockholm.

Tv-eken har sedan 2003 bedömts av olika trädexperter i olika omgångar och fått olika diagnoser beroende på vem man frågat. För att lösa krisen kring den ockupation som skett vid eken i oktober kallades den norske trädexperten Erik Solfjell in. Utifrån hans rapport skulle ekens öde avgöras.

Hans rapport har inte presenterats offentligt men under tiden har trafikkontorets egen trädexpert Björn Embrén bedömt rötterna som ruttna och beslutat om fällning, sannolikt redan på fredag morgon. Däremot har inte den större utredningen kommit.

– Den här brådskan är inte är rimlig med hänsyn till den långa tid som eken har stått på platsen. Det är extra viktigt att inte förhasta sig och att det står utom allt rimligt tvivel av flera bedömare att eken inte kan bevaras helt eller delvis på platsen, säger WWFs naturvårdschef Peter Westman.

Tv-eken är ovanligt värdefull och märklig. Den har en livslängd på 800 år eller mer och berättigar till en process som är öppen, demokratisk och framförallt kännetecknas av att bedömningarna ska vara mycket säkra. 

– Tv-eken bör därför få leva några dagar till minst. Kravet är att en samlad bedömning kan göras av flera experter. Möjligheten att säkra platsen för fall av grenar och stam bör prövas, avslutar Henrik Waldenström.

För frågor, kontakta:
Henrik Waldenström, projektledare tätortsnära natur och Nationalstadsparken WWF, 070-536 73 14
Peter Westman, naturvårdschef WWF, 076-837 80 59
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 7
marie.vonzeipel@wwf.se