Moderaterna

Ge utsatta kvinnor skyddsänglar

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 13:44 CET

Riksdagsledamot
Ordförande för Moderatkvinnorna
Magdalena Andersson
070-645 90 90

Ge utsatta kvinnor skyddsänglar

– Alla kvinnor som lever under skyddad identitet ska ha tillgång till en av myndigheterna ”auktoriserade skyddsängel” som de kan vända sig till i utsatta situationer. Skyddsängeln ska fungera som en vägvisare och bistå i kontakter med olika myndigheter eller institutioner där problem uppstår. Det ska vara en person som har till uppgift att vara det bollplank som många saknar och behöver, säger Magdalena Andersson, riksdagsledamot och ordförande för Moderatkvinnorna i samband med dagens allmänpolitiska debatt i rikdagen.

Förra året blev 30 000 kvinnor förföljda, hotade eller trakasserade. Gärningsmannen var i regel kvinnans make eller före detta make. Bakom vissa livsöden döljer sig ett tragiskt familjeliv fyllt av våld, trakasserier, hot och förföljelser - ibland fler år i sträck. Det har gjort att en del har tagit det allra största steg man kan göra för att skydda sig. De har lämnat allt.

– Människor som lever under dessa förhållanden har av samhället och rättsstaten lämnats vind för våg, utan spelregler och utan instruktioner till medspelarna. Vid kontakt med olika myndigheter uppstår ofta besvärliga och byråkratiska situationer som riskerar att röja den skyddade identiteten. Det kan handla om en okänslig lärare som anser att alla barnen i klassen ska fotograferas till skolkatalogen eller att du inte kan få tillbaka sjukresekostnader därför att du bor på en annan adress än den
du angivit.

– Regeringen har glädjande nog aviserat att man har för avsikt att göra en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Där har man också tänkt se över skyddet för kvinnor som utsätts för allvarliga former av hot och förföljelse. Nu finns alltså möjligheten att införa ”auktoriserade skyddsänglar” som ett komplement till andra skyddsåtgärder för personer som lever med skyddad identitet, säger Magdalena Andersson.

___________________________________
Jennifer Troëng
Pressekreterare Moderata Samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-736-82 81 13
+46-8-786 41 05