Landstinget Kronoberg

Gemensam arbetsmarknad ger ökad rörlighet och bättre hälsa

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 14:07 CEST

Det första steget är taget till en gemensam arbetsmarknad för vård- och omsorgspersonal inom Växjö och Ljungby kommuner och Landstinget Kronoberg. Syftet är att öka rörligheten och förbättra hälsan.

Många människor har av olika anledningar varken sitt önskade yrke eller är där de trivs och vill arbeta. Omvårdnadsyrket är många gånger hårt för ambitiösa människor. Risken finns då att både sjukdom och sjukfrånvaron ökar. Möjligheten att få pröva andra arbetsuppgifter och på så vis byta yrkesinriktning kan vara enda sättet att bryta sin sjukskrivning.

Behovet av utbildade undersköterskor kommer att vara större än tillgången om 3-4 år. Genom att vidga arbetsmarknaden och öka möjligheterna att flytta mellan landsting och kommuner kan man minska denna brist.

Nu ska Landstinget Kronoberg tillsammans med Växjö och Ljungby kommuner försöka komma till rätta med dessa problem. Projektet "Gemensam arbetsmarknad – som strategi och mål för ökad rörlighet och hälsa i Kronobergs län" har beviljats 700 000 kronor av den statliga myndigheten Vinnova. Efter denna förstudie räknar man med att få ytterligare nästan 3 miljoner kronor.

Rent konkret handlar det om att utveckla lär- och karriärcentrum, jobbrotation, gemensamma kollektivavtal och likvärdiga utbildnings- och yrkesplaner.

Projektet kommer att följas, utvärderas och dokumenteras av FoU Kronoberg.


--------------------------------------------------------------------------------

Ytterligare information:

Carl Krekola, personalchef, Landstinget Kronoberg, tel 0709-84 44 74
Birgitta Grahn, forskningsledare, FoU Kronoberg, tel 0470-72 47 74