Riksantikvarieämbetet

Gemensam diskussion för att skydda Ales stenar

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2003 09:00 CEST

Entréavgiften och biljettkuren vid Ales stenar plockades bort i förra veckan. Men behovet att skydda Ales stenar mot slitage finns fortfarande kvar. Nu träffas länsstyrelsen, kommunen och Riksantikvarieämbetet för att hitta en gemensam lösning.

På onsdag den 9 juli att träffas företrädare för länsstyrelsens natur-, miljö-, och kulturenheter, Ystads kommuns stadsbyggnadskontor och Riksantikvarieämbetet. Syftet med mötet är att med gemensam kraft hitta en lösning på hur fornminnet och fornminnesområdet kan skyddas mot slitage.

För ytterligare information, kontakta:
Sune Lindkvist- enhetschef Antikvarisk-tekniska avdelningen tfn 08-5191 8190, mobiltfn 0708-83 80 01
sune.lindkvist@raa.se
Ulrika Salander- presschef
tfn 08-5191 8018 mobiltfn, 0708-83 89 24
ulrika.salander@raa.se