Borås Stad

Gemensam enhet för biståndshandläggningen

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 08:30 CET

Biståndshandläggningen inom äldreomsorgen slås ihop till en enhet för hela staden. Målet är att uppnå en kvalitetssäkrad myndighetsutövning där förutsättningarna ökar för att få likvärdig service för de äldre, oavsett var i kommunen man bor.

Från och med den 8 december kommer den samlokaliserade enheten att ha sina lokaler på Ramnåsgatan 1, i samma hus som Stadsdelsförvaltningen Väster. Där samlas biståndshandläggarna, avgiftshandläggarna och vårdplaneringsteamen för hela staden.

-Vi vill skapa en lärande organisation och bedömningsprocesser som gör att vi ger alla kommuninvånare en likvärdig service, utifrån var och ens individuella behov, säger Ulrika Johansson, en av tre områdeschefer som håller ihop arbetet med sammanslagningen.

För de äldre personer som har behov av att träffa sin biståndshandläggare eller avgiftshandläggare innebär sammanslagningen framför allt att de ska bege sig till Ramnåsgatan 1 i fortsättningen. Dessa personalgrupper kommer inte att finnas kvar på stadsdelskontoren Norr och Öster efter den 8 respektive 9 december, då flyttlassen går till Ramnåsgatan 1.

Organisatoriskt kommer personalen i den samlokaliserade enheten fortfarande att tillhöra respektive stadsdel, i väntan på den stora omorganisationen av Borås Stads förvaltningar, som görs vid årsskiftet 2016-17.

Ytterligare information kring sammanslagningen lämnas av:
Ulrika Johansson, tf områdeschef Stadsdelsförvaltningen Öster,
tfn: 033-35 52 24,
mobil: 0768-88 52 24,
e-post: ulrika.johansson@boras.se

Ingalill Lindberg, områdeschef Stadsdelsförvaltningen Väster,
tfn: 033-35 38 83,
mobil: 070-608 38 83,
e-post: ingalill.lindberg@boras.se

Hans Abrahamsson, områdeschef Stadsdelsförvaltningen Norr,
tfn: 033-35 35 11,
e-post: hans.abrahamsson@boras.se