Equmeniakyrkan

Gemensam Framtid och Erikshjälpen startar samarbete

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 10:00 CET

Ett nationellt ramavtal har upprättats mellan Gemensam Framtid och Erikshjälpen Second Hand Butiker. Gemensam Framtids mål är att utveckla det lokala samfundsengagemanget som gör kyrkan mer angelägen för människor och dess samhällsroll tydligare.

Överenskommelsen avser samarbete av drift av second hand-butiker där lokala GF-församlingar tar aktiv del i verksamheten och där den ideella föreningen Erikshjälpen Second Hand Butiker bidrar med resurser, kunskap och erkänt butikskoncept.

Överskott från butiker kommer med lokalt samförstånd att fördelas och finansiera den lokala för­samlingens och Erikshjälpens arbete för socialt och humanitärt bistånd, såväl lokalt som internatio­nellt. Den lokala butiken kan också erbjuda arbetsträning för personer som av olika anledningar varit utan arbete en längre tid. Målet är att ge deltagaren en meningsfull sysselsättning, erfarenheter med referenser som kan leda till nytt arbete.

– Bland flera utmaningar som det nya trossamfundet står inför finns kyrkans relevans och samhälls­närvaro utanför kyrkväggarna, säger biträdande kyrkoledare Olle Alkholm. Överenskommelsen med Erikshjälpen är spännande och kan få stor lokal påverkan i linje med de ambitioner kyrkan har för såväl sitt nationella som internationella uppdrag men också utifrån kyrkans miljö- och hållbarhets­perspektiv.

Tomas Bjöersdorff, som är verkställande chef i Erikshjälpen Second Hand Butiker, förklarar att över­enskommelsen är naturlig då båda organisationerna delar värdegrunden och kampen för mänskliga rättigheter, mot fattigdom och social utsatthet.

– Med gemensamma krafter kan vi bli en viktig röst i samhället som gör skillnad. Dessutom erbjuder en second hand-butik en stimulerande miljö för församlingsmedlemmar, säger Tomas Bjöersdorff.

Kontakt:

Bertil Svensson, internationell koordinator, Gemensam Framtid

08-580 031 90  bertil.svensson@gemensamframtid.se, www.gemensamframtid.se

Tomas Bjöersdorff, verkställande chef Erikshjälpen Second Hand Butiker

070-274 41 40  tomas.bjoersdorff@erikshjalpen.com, www.erikshjalpen.com

Bifogat finns samlingsbild av Olle Alkholm och Tomas Bjöersdorff

Erikshjälpen Second Hand har 53 butiker runtom i Sverige. Överskottet går till socialt och humanitärt bistånd. Under 2012 hade butikerna ca 1,8 miljoner betalande kunder och sålde ca 7 miljoner varor. Erikshjälpen bedriver biståndsverksamhet ur ett barnrättsperspektiv i 25 länder, inklusive Sverige. Arbetet fokuserar på hälsa, utbildning och försörjningsmöjligheter.


Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige bildade 2011 ett nytt trossamfund med arbetsnamnet Gemensam Framtid.
Vi består idag av 844 församlingar som finns över hela Sverige, i alla Sveriges kommuner.