Trollhättans stad

Gemensam gymnasieskola – ökad konkurrenskraft genom samlat kunskapscentrum

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 15:27 CET

Trollhättan och Vänersborg bildar en gemensam struktur för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan, vuxenskolan och gymnasiesärskolan). En gemensam organisation bildas inom ramen för ett kommunalförbund och gymnasieskolorna får gemensamt programutbud.
Det har gymnasieutredningens styrgrupp beslutat att föreslå kommunfullmäktige i de två kommunerna.

– Vi är övertygade om att detta är rätt väg att gå för att stärka våra orter som ett regionalt kunskapscentrum. Elevunderlaget minskar och konkurrensen är hård. Tillsammans kan vi skapa ett brett utbud med en hög kvalitet, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund (S) i Trollhättan och Lars-Göran Ljunggren (S) i Vänersborg.

För att kunna möta framtiden i ett läge där antalet elever i gymnasieskolan minskar har kommunerna anlitat Kunskapsbolaget att se över olika lösningar. Kunskapsbolaget har arbetat med frågan tillsammans med politiska ledningen och tjänstemän i kommunerna. Utredningens slutrapport föreslår att de kommunala gymnasieskolorna i Trollhättan och Vänersborg inleder ett samarbete med ett gemensamt utbud. Något som det finns en bred politisk majoritet för.
– Vi är överens över blockgränserna att detta är bästa vägen att gå för att fortsatt vara ett starkt alternativ på utbildningsmarknaden. Det stärker också orternas attraktionskraft, konstaterar Trollhättans och Vänersborgs företrädare för Moderaterna Peter Eriksson och Gunnar Lidell.

Nu väntar formella beslut i kommunfullmäktige. Om besluten blir att gå på styrgruppens förslag så kan det bli så att man redan i mars nästa år kan söka fritt mellan orterna och välja ur ett gemensamt programutbud.

Kontakt:
Paul Åkerlund, KS ordförande Trollhättan, 070-554 44 56.
Lars-Göran Ljunggren, KS ordförande Vänersborg, 070-608 63 92.
Gunnar Lidell, KS 1:e vice ordförande Vänersborg, 070-336 40 08.
Peter Eriksson, KS 2:e vice ordförande Trollhättan, 070-164 24 80.