Rikspolisstyrelsen

Gemensam kommunikationscentral Polisen - Kustbevakningen?

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 14:50 CET

Polismyndigheten i Västernorrlands län och Kustbevakningens Regionledning Nord är överens om att omgående inleda en förstudie som ska ha till mål att se om det finns förutsättningar att etablera en gemensam ledningscentral i polismyndighetens lokaler i Sundsvall.

En myndighetsgemensam ledningscentral ger goda förutsättningar för att vidareutveckla samverkan mellan Polisen och Kustbevakningen. Samverkan effektviserar myndigheternas verksamhet såväl i vardagen som vid större påfrestningar vilket skapar en ökad trygghet och säkerhet för medborgarna samt en ökad samhällsnytta.

En lösning där Kustbevakningen och Polisen har en etablerad myndighetsgemensam ledningscentral ska även syfta till kostnadsbesparingar inom flera andra områden.

Kommunikationsplattformen RAKEL används av bägge myndigheterna och är ytterligare ett argument att fördjupa samverkan. Övriga kommunikationssystem innehåller delvis likartade lösningar för respektive myndighet och där finns en potential för kostnadseffektiva lösningar.

Kustbevakningen utreder redan idag brott och har genom lagändring 2008 fått utökade befogenheter när det gäller övervakning och utredning av rattfylleribrott. Samverkan finns idag reglerad i överenskommelser men även här finns utrymme för effektiviseringar.

Den beslutade förstudien ska genomföras med representanter från båda myndigheterna med verksamhets- och juridisk kompetens. En styrgrupp kopplas till förstudien där personalorganisationerna är inbjudna att delta med representanter tillsammans med myndighetsrepresentanter. Förstudien har som mål att kunna lämna en slutrapport senast den 12 april i år.

Frågor med anledning av den beslutade förstudien kan ställas till Polismyndigheten – länspolismästare Per Silverliden, tfn 010-5680684 kl 14.30-16.00

010-5680689 kl 14.30-16.00

Kustbevakningen – stabschef Per Berggren, tfn 070-2933807 regioninspektör Roger Asplund, tfn 070-5794836

Börje Öhman, informationschef
Tfn 0703123554

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se

Mer information om Kustbevakningens arbete finns på www.kustbevakningen.se