CrewCom AB

Gemensam kraftsamling för turistinformation

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 09:56 CET

Två av de mest namnstarka aktörerna inom turistinformation, Turistbyråshopen Isberg AB och CrewCom AB, förenar krafter för att möta framtidens utmaningar.

Inom den svenska resenäringen är Turistbyråshopen och CrewCom två välkända namn. Bolagen har mer än tio år i branschen vardera, och kan tillsammans räkna de allra flesta stora aktörer i branschen som kunder och samarbetspartners.

Var för sig har bolagen fyllt en påtaglig lucka i marknaden och löst ett behov som funnits, och som fortfarande finns. Framtidens turister har dock annorlunda behov än dagens och för att bättre möta den komplexa utmaning som omställningen innebär väljer båda parter att göra gemensam sak.

- Det svåra är att ställa om till framtidens behov samtidigt som man möter dagens behov. Där ser vi en stor fördel i att vara två istället för en och gemensamt lösa problemen, säger Ufuk Ergovan, VD på CrewCom.

Under kommande veckor och månader kommer Turistbyråshopen och CrewCom att genomföra sammanslagning av lager, kompetensutbyte och samkörning av tekniska system.

- Vi ser att behoven förändras för så väl besökaren som besöksnäringen och det här är ett fantastiskt tillfälle att följa med i utvecklingen, säger Sandra Isberg, VD på Turistbyråshopen. Givetvis finns många synergier i att två så snarlika verksamheter samkörs. Framförallt är vi glada över hur bra förutsättningar vi har för att gemensamt möta framtidens utmaningar.

För mer information vänligen kontakta

Sandra Isberg, VD Turistbyråshopen Isberg AB
Telefon 08-712 51 00, e-post: sandra@tbshopen.se

Ufuk Ergovan, VD CrewCom AB,
Telefon 070-303 88 80, e-post: ufuk.ergovan@crewcom.se.

CrewCom AB är ett kontakt- och distributionscenter som arbetar med, och erbjuder, inkommande och utgående tjänster via telefon och e-post, sociala media, kupong och kampanj samt standardiserade och specialanpassade boknings- och distributionsprogram. Varumärket står för personalkommunikation, och med det vill vi betona hur viktigt det personliga bemötandet är.