Västtrafik

Gemensam kraftsamling inför vintern

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 11:50 CET

De senaste årens västsvenska vintrar har drabbat kollektivtrafikens resenärer hårt. Västtrafik har därför, tillsammans med Trafikverket, trafikföretagen och kommunerna, gjort den hittills största insatsen för att höja beredskapen. Fokus ligger på framkomlighet, tillförlitlighet och en fungerande störningsinformation.

För att kollektivtrafiken ska fungera även under svåra vinterförhållanden krävs ett gott samarbete mellan många parter. Inför kommande vinter har de västsvenska aktörerna tagit flera steg framåt när det gäller samverkan kring vinterproblematiken.

– Vi har fört en tät dialog med parterna för att skapa en gemensam bild av förutsättningarna och vilka insatser som måste till för att möta kundernas förväntan på kollektivtrafiken, säger Mikael Olsson, trafikchef på Västtrafik. 

När det gäller tågtrafiken har Västtrafik, DSB First och Trafikverket bildat en gemensam arbetsgrupp för att säkerställa informationsflödet och motverka störningar i trafiken. Gruppen har bland annat tagit fram färdiga planer för reducerad tågtrafik vid svåra förhållanden och stort fokus har legat på att förbättra störningsinformationen till resenärerna.

Trafikverket har höjt beredskapen när det gäller bemanning för snöröjning och sett över växlarnas snöskydd och uppvärmning. Västtrafik och DSB First har bland annat gjort en genomgång av tågen för att åtgärda problemen från föregående vinter med krånglande dörrar, fotsteg och värmesystem.

– Vi hoppas att de här åtgärderna ska förbättra tillförlitligheten i tågtrafiken. Vi vet att problemen med dörrar och fotsteg stod för cirka 60 procent av stoppen föregående vinter, säger Mikael Olsson.

För att samordna vinterinsatserna för buss och spårvagn har Västtrafik inrättat en ny tjänst. Vintersamordnaren kommer att ha särskilt ansvar för Göteborgs stadstrafik och stråken in mot staden. Dagliga inspektioner av linjesträckningar, prioriteringslista för snöröjning och utökad störningsinformation är några av de åtgärder som kommer att märkas i kollektivtrafiken. I år har dessutom både Trafikverket och kommunerna fyllt på sina lager med salt så att det ska räcka hela vintern.

– Vi jobbar med de faktorer som vi kan påverka. Men förväntningarna måste också vara realistiska. Blir det extremt väder vet vi att trafik kommer att ställas in, säger Mikael Olsson.

Västtrafiks nya reseplanerare som redan finns som mobilapp kommer snart att göras tillgänglig även på Västtrafiks hemsida. Den gör det betydligt enklare att ta del av störningsinformation. Nytt för i år är också en snabbare hantering av resegarantiärenden och utbetalning via mobiltelefon.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-414399

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Varje dag reser 350 000 personer med Västtrafik och under ett år görs totalt 241 miljoner resor. Västtrafik har cirka 900 linjer och 22 000 hållplatser som trafikeras av drygt 2 700 fordon. Under en dag kör dessa 39 000 mil, vilket motsvarar 9,6 varv runt jorden. Västtrafik har huvudkontor i Skövde och lokalkontor i Borås, Göteborg och Vänersborg.