Sveriges Kommuner och Landsting

Gemensam nämnd kan öka kvaliteten i vården

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 15:21 CEST

Norrtälje skapar en helt ny organisation för hälso- och sjukvården. Kommunen bildar en gemensam nämnd tillsammans med Stockholms läns landsting som får ansvaret att ge invånarna vård och omsorg.

Den nya gemensamma nämnden börjar sitt arbete vid årsskiftet. Landstinget och kommunen startar samtidigt ett gemensamt bolag som ska ansvara för den verksamhet som drivs i egen regi.

Behovet av samverkan mellan kommuner och landsting i vårdfrågor har hela tiden ökat. Sedan år 2003 finns möjligheten att bilda gemensamma nämnder. Lagen gör att kommuner och landsting kan använda sina resurser effektivare. Och ur den enskildes perspektiv är det också viktigt att kommuner och landsting förbättrar samordningen och därmed får tillfälle att höja kvaliteten i vården.

– Vi ser mycket positivt på den här typen av samverkan mellan kommuner och landsting. Förbunden kommer med stort intresse att följa utvecklingen och effekterna av gemensam ledning och gemensam budget för den sammanlagda verksamheten, säger Margaretha Spjuth, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

I Sverige finns just nu ett 50 tal exempel på gemensamma nämnder inom många olika områden. Ingen annan gemensam nämnd inom vård och omsorg har hittills fått ett så stort ansvarsområde som den blivande nämnden i Norrtälje.


Läs mer
Bakgrund till sammanslagningen av nämnder i Norrtälje
http://norrtaljeprojektet.nu/
Listor över gemensamma nämnder och kommunalförbund
http://www.skl.se/artikel.asp?A=17231&C=4312