Stockholms konstnärliga högskola

Gemensam Nordisk master i dansdidaktik

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 15:14 CET

Gemensam Nordisk master i dansdidaktik

Dans och Cirkushögskolan har tillsammans med tre nordiska högskolor fått medel för att utarbeta en gemensam nordisk masterutbildning inom dansdidaktik – en så kallad Joint Nordic Master. Nordiska Ministerrådet har beviljat projektet 1 miljon Danska kronor.  

Medverkande högskolor
Danish National School of Theatre and Contemporary Dance; Danmark
Dans och Cirkushögskolan, Sverige
Oslo National Academy of the Arts, Norge
Theatre Academy, Finland   

Rekordstort intresse för Nordiska Masterprogram
I år ansökte 34 konstellationer om medel för Joint Nordic Masters.
– Det här är ett oerhört positivt besked för ämnesområdet dansdidaktik och roligt att vi efter hårt arbete med ansökan också blir valda att gå vidare. Nu ska vi fokusera på att utveckla innehållet i utbildningen som beräknas starta 2012, säger Petra Frank, prefekt, institutionen för Danspedagogik vid Dans och Cirkushögskolan.

Läs mer: http://www.norden.org/en/news-and-events/news/record-interest-in-nordic-master2019s-programmes 

Nordiska Ministerrådet
Nordiska Ministerrådet ser utveckling av gemensamma nordiska masterprogram som ett av flera medel att stärka Norden som region, bidra till ökad konkurrensförmåga och attrahera såväl nordiska som icke-nordiska studenter till de nordiska universiteten och högskolorna. Genom samarbete mellan lärosäten i flera nordiska länder i syfte att skapa gemensamma masterprogram kan man ta vara på det bästa i varje land och erbjuda kvalitativa utbildningsprogram på hög internationell nivå. Läs mer: http://www.siu.no/en/Programme-overview/Nordic-Master-Programme

För mer information:
Petra Frank, prefekt Danspedagogutbildningen
Tel: 08-562 274 66
E-post: petra.frank@doch.se

www.doch.se