Karolin Machine Tool AB, KMT

Gemensam organisation inom Precisionsslipning

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 12:01 CET

KMT skapar en gemensam global organisation för sina två enheter inom produktområde Precisionsslipning – KMT Lidköping och KMT UVA. Den nuvarande VD:n för Lidköping, Johan Westberg, har utnämnts till chef för produktområdet.

KMT Lidköping och KMT UVA kommer därmed att få en gemensam organisation i alla de länder de idag verkar separat. Denna organisationsförändring är ett led i att höja effektiviteten och stärka marginalerna inom Precisionsslipning. Samtidigt finns möjligheter att skapa ökad försäljning genom att säljstyrkan kommer att marknadsföra en bredare produktportfölj.

”Genom att förena Lidköping och UVA med en gemensam säljkår, inköps- och marknadsorganisation, kommer vi att skapa ett mer slagkraftigt alternativ på marknaden inom precisionsslipning. Vidare är jag övertygad att framtida utvecklingsprojekt kommer att effektiviseras med ett förbättrat samarbete”, säger Lars Bergström, koncernchef för KMT.

”UVA och Lidköping har tidigare agerat relativt oberoende av varandra men vi har under det sista året arbetat nära tillsammans med bland annat utveckling och lansering av NanoGrinder. Vi har konstaterat att det finns goda möjligheter att bli effektivare genom en starkare global samordning, samtidigt som vi skall utveckla den unika kompetens som finns inom såväl KMT UVA i Bromma som KMT Lidköping i Lidköping” säger Johan Westberg, Produktområdeschef.

För ytterligare information kontakta:

Lars Bergström, VD och Koncernchef, Karolin Machine Tool AB
Tel: 08-594 211 50 eller via e-mail: lars.bergstrom@kmtgroup.com.
Johan Westberg, Produktområdeschef KMT Precisionsslipning
Tel: 0510-880 00 eller via e-mail: johan.westberg@kmtgroup.com.

www.kmtgroup.com

KMT är en ledande tillverkare med avancerade produktlösningar inom Vattenskärning, Precisionsslipning och Plåtbearbetning. KMT:s lösningar återfinns huvudsakligen inom fordons-, elektronik- och vitvaruindustrin. KMT skapar värde genom precision – från design och leverans till kundens slutprodukt. KMT är noterad på Stockholmsbörsens Mid-cap lista.