Regionförbundet södra Småland

Gemensam regional utvecklingsstrategi antagen

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 11:24 CET

Hela länets strategi för framtiden är klar. Sedan i mars har Regionförbundet södra Småland och länets viktiga aktörer gemensamt tagit fram en strategi. Idag antogs den av regionfullmäktige.

För att länet ska stå starkare i nationella och internationella sammanhang behöver vi en gemensam plan för framtiden, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Hilmersson.

Ett regionalt utvecklingsprogram (RUP) är en samlad strategi för regionalt utvecklingsarbete. Strategin binder samman planeringsprocesser, underlättar samverkan och till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram och insatser och samverkan mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter, näringsliv och organisationer.

– Det regionala utvecklingsprogrammet utgår från en analys av regionen och visar inriktning och prioriteringar för regionens utveckling. I programmet slås det fast hur målen ska nås och hur länet kan bidra till att nationella mål uppfylls, säger Maria Nilsson, regional utvecklingschef.

Södra Småland fokus i framtiden sammanfattas i fyra utmaningar

  • Kompetens- och arbetskraftsförsörjning
  • Förnyelse och dynamik
  • Infrastruktur och kommunikationer
  • Livskraft

– En region har mycket att vinna på att bygga vidare på sina kärnkompetenser – hur tar vi tillvara våra goda förutsättningar och erfarenheter och förbereder oss inför framtiden? Det enda som är säkert är ju att det inte blir som förut utan vi har en massa spännande utmaningar och möjligheter framför oss. Här gäller det att nyttja vår kreativitet och handlingskraft som präglat både gårdagens, dagens och förhoppningsvis morgondagens smålänning, säger Marie-Louise Hilmersson.

Utvecklingsprogrammet har tagits fram i nära samarbete mellan Regionförbundet södra Småland och Länsstyrelsen i Kronobergs län och i samråd med kommuner, landsting, näringsliv och organisationer.

För mer information:
Marie-Louise Hilmersson, ordförande i regionstyrelsen, 0470-77 85 61, 0733-47 79 23
Maria Nilsson, regional utvecklingschef, 0709-84 47 41

Regionförbundet södra Småland är Kronobergs komunner och landstings gemensamma arena för regionalt utvecklingsarbete.