Europaparlamentet

Gemensam resolution om dödstraff

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:29 CET

Som en uppföljning av dagens (31 januari) debatt om ett moratorium för dödsstraff kommer Europaparlamentet imorgon att rösta om en gemensam resolution från de största grupperna för att stödja initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff.

Inför parlamentets omröstning imorgon finns ett förslag till en gemensam resolution från EPP-ED, PSE, ALDE, De gröna/EFA som hänvisar till EU:s uttalande till stöd för ett allmänt moratorium för dödsstraffet som gjordes i december vid FN:s generalförsamling och som undertecknades av 85 länder från samtliga geografiska grupper.

Inledningsvis fördömer ledamöterna avrättningen av Saddam Hussein och mediernas exploatering av hängningen. De påminner om att dödsstraffets avskaffande är en grundläggande värdering för EU och ett krav för länder som söker medlemskap i EU. EU har dessutom i sina riktlinjer om dödsstraff från 1998 beslutat att inom internationella organisationer verka för att dödsstraffet avskaffas.

Europaparlamentet begär i förslaget till resolution att det genast och villkorslöst införs ett världsomfattande moratorium för avrättningar genom en resolution från FN:s pågående generalförsamling Ledamöterna stöder aktivt den italienska regeringen och Europarådets beslut den 9 januari 2007 att gemensamt försöka samla så mycket stöd som möjligt för ett initiativ detta syfte. Rådets ordförandeskap anmodas att snarast börjar arbeta med ett resolutionsförslag som ska läggas fram för FN:s pågående generalförsamling.

Alla EU:s institutioner och medlemsstater uppmanas dessutom att politiskt och diplomatiskt göra allt för att denna resolution ska få tillräckligt stöd i FN:s pågående generalförsamling.Uttalande av rådet och kommissionen

Dok: B6-0032/2006/RC

Omröstning om gemensamt resolutionsförslag: 1.2.2007Kontakt:

Pernilla JOURDE

Europaparlamentet

Redaktion & Information

E-mail: press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (32-2) 28 43411 (BXL)