Vägverket

Gemensam satsning för att minska trafikolyckorna!

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 11:53 CEST

Länspolismästare Carin Götblad och vägdirektör Hans Rode presenterade idag en rad gemensamma åtgärder för att minska antalet trafikolyckor i Stockholms län.

Fler svårt skadade i trafiken
I fjol dog 64 personer och 1009 personer blev svårt skadade till följd av trafikolyckor. I år ser antalet döda i trafiken ut att minska men antalet svårt skadade ökar.
– Utvecklingen av antalet svårt skadade i länet är särskilt oroväckande och vi måste bryta den negativa trenden snarast, säger vägdirektör Hans Rode.
Vägverkets utredningar av dödsolyckorna visar att ca 65 procent av dem som omkom i ett motorfordon under de senaste fem åren var alkohol- eller drogpåverkade, grovt överträdde gällande hastighetgräns eller saknade bilbälte.

Utökad övervakning
Nu satsar polisen extra resurser på att intensifiera trafikövervakningen i länet. I samarbete med Vägverket informeras trafikanterna om att vissa vägavsnitt är särskilt olycksdrabbade och att en intensifierad trafikövervakning pågår. Polisen kommer under hösten även att genomföra ett antal stora trafikkontroller som inte förannonseras.
– Vi vill med vår gemensamma satsning framför allt komma åt den förargrupp som grovt åsidosätter gällande regler. Kriminellt belastade personer är klart överrepresenterade i antal trafikolyckor med dödlig utgång. Vi måste därför också särskilt kontrollera dessa personers framfart i trafiken, säger länspolismästare Carin Götblad.

Långsiktigt arbete
Vid sidan av dessa ”snabba insatser” arbetar Vägverket och polisen också gemensamt med att långsiktigt minska antalet trafikolyckor.

En stor del av de rattfyllerister som ertappas har mycket höga promillehalter vilket tyder på ett alkoholberoende. Vi vet också att återfallsförövare står för en stor del av trafikolyckorna. För att minska rattfylleriet har polisen och Vägverket tillsammans med landstinget, kommunerna, kriminalvården och länsstyrelsen under hösten startat projektet SMADIT. Avsikten är att skapa nya snabba rutiner så att alkohol- och drogpåverkade förare som ertappas av polisen snabbt ska erbjudas ett samtal med beroendevården.
Ett effektivt sätt att minska hastighetsöverträdelser är att använda automatisk hastighetsövervakning. I Stockholms län finns ATK (automatisk trafikkontroll) på Huddingevägen och under hösten/vintern placeras ytterligare sex kameraskåp på Nynäsvägen. Fler vägsträckor i länet kommer att bli aktuella för ATK.
Statistik över olycksutvecklingen i länet hittar du här!

Mer information
Kontaktperson på Polismyndigheten i Stockholms län, Regionala trafikenheten: poliskommissarie Rune Pelli, telefon: 08-401 77 11 eller poliskommissarie Tord Ahlborg, tel 401 77 10, mobil 070-550 99 93.

Kontaktperson på Vägverket Region Stockholm, Avdelning Väg och Trafik Norr, projektledare Dick Gahnberg, telefon 08-757 68 05 eller 070-317 68 05.

Region Stockholm