Trollhättans stad

Gemensam satsning för utsatta barn – invigning av gemensamma lokaler i polishuset

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 16:09 CEST

Tisdag 4 september öppnas dörrarna för Kriscentrum för barn och ungdomar. En gemensam satsning där flera myndigheter ska arbeta tillsammans för att underlätta för barn och ungdomar som blivit utsatta.

De nya lokalerna, som finns i polishuset i Trollhättan, delas av Trollhättans Stad, polismyndigheten samt hälso- och sjukvården och möjliggör ett tätt samarbete för barnens bästa.

Kriscentrum för barn och ungdom ska vara en verksamhet där olika myndigheter samverkar kring barnet och erbjuder en lugn och trygg miljö under utredningstiden när ett barn far illa. Målsättningen är att etablera en fungerande samverkan mellan olika myndigheter så att barnet i möjligaste mån förskonas från att träffa myndighetspersoner på olika ställen.

Varmt välkommen till invigningen av Kriscentrum för barn och ungdomar!

Tid: Tisdag 4 september klockan 10.00
Plats: Polishuset, Klintvägen 2 i Trollhättan
Närvarande: Kommunalrådet Margreth Johnsson, polismästare Morgan Orvenholt, biträdande chefsåklagare Sune Johansson, primärområdeschef Anita Alvång, förvaltningschef Annike Sköld samt Trollhättans nya barnsamordnare Maria Blomgren

Vid ytterligare frågor kontakta Gerd Holmgren, enhetschef kriscentrum för kvinnor, män och barn, 0520-49 50 70.