Infotech Umeå

Gemensam satsning i Västerbotten på datacenter

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2015 10:00 CEST

Sju kommuner i Västerbotten går samman för att få stora datacenter att etablera sig i länet. Genom att dela erfarenheter rustar kommunerna sig för att kunna erbjuda säkra platser för serverhallar.

De kom från Dorotea, Åsele, Vilhelmina, Storuman, Lycksele, Norsjö och Skellefteå. Vid ett möte i Skellefteå i veckan träffades representanter från sju kommuner i Västerbotten för att samordna arbetet med etableringar av datacenter i länet. På mötet fanns även med IGIS från Lycksele och Skellefteå Kraft, en viktig part eftersom elförsörjningen är en av de stora frågor som företagen vill ha svar på.

För att locka till sig stora datacenter i klassen av Facebook i Luleå krävs omfattande förberedelser bland annat i form av lediga tomter och infrastruktur i form av vägar, elnät och bredband. Det är ett omfattande arbete och för att klara det vill kommunerna ta hjälp av varandra för att bli starkare alternativ.

– Det här är ett gemensamt jobb för att få hit stora datacenteretableringar. Finns det inga platser att etableras på så kommer de inte hit, säger Annika Svensson, projektledare från IGIS i Lycksele som tagit på sig att driva projektet.

Samarbetar kring etableringar

Kommuncheferna Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå, och Rickard Sundbom, Lycksele, var två av de mer än 30 deltagarna på mötet, båda övertygade om att kommunerna måste samarbeta kring etableringar av datacenter.

– En etablering skulle betyda jättemycket för Skellefteå, inte minst i linje med den framtid vi ser med samhällsomvandling, digitalisering och allt mer data att ta hand om, säger Kristina Sundin Jonsson.

– Det är en bransch på uppåtgående, det kommer att bli mer och mer datacenter, och vi vet att vi har mycket goda förutsättningar för etableringar, fortsätter hon.

Ger ny kompetens

Rickard Sundbom betonar att en etablering av datacenter också för med sig ny kompetens till en kommun.

– När vi har statliga myndigheter som drar sig från inlandet så är det extra tacksamt om vi kan få sådana här etableringar som i mångt och mycket attraherar högutbildade kvinnor.

– Det här ligger i toppen på vår agenda, understryker Rickard Sundbom.

En fråga för högsta ledningen

Att de som kommunchefer är med på mötet är viktigt, menar de båda. Frågan om datacenter måste hamna högt upp i kommunen, betonar de.

– Det är viktigt att högsta ledningen står bakom det här arbetet för att kunna visa för de företag som kommer att detta är en prioriterad fråga, säger Kristina Sundin Jonsson.

Rickard Sundbom betonar också att samarbete mellan kommunerna är en nödvändighet för att rusta sig.

– Att tro att varje enskild kommun ska kunna ha kompetensen för att vinna buden på en internationell marknad vore dumt. Vi måste gå samman.

Det är en hållning som Kristina Sundin Jonsson instämmer i.

– Vi ska glädja oss åt om det kommer datacenter till Norrland oavsett vilken kommun som får etableringen. Det är bra för helheten och det är bra för Norrland, säger hon.

– Förhoppningen med vårt möte idag är att sprida och dela kompetens mellan kommunerna. Alla ska gå härifrån med större förståelse och en känsla för hur de ska jobba vidare på hemmaplan, säger Annika Svensson.

Text och foto: Mikael Hansson

InfoTech Umeå är en strategisk satsning inom Uminova Innovation för att marknadsföra och utveckla innovationsmiljön för IT i regionen. Vi jobbar för att ge innovativa människor, företag och organisationer i regionen bästa möjliga stöd att utveckla idéer till IT-Innovationer och framgångsrika företag.

Satsningen finansieras av Umeå Kommun, Umeå Universitet, Region Västerbotten, Västerbottens Läns Landsting och EU:s regionala utvecklingsfond.