Umeå kommun

Gemensam satsning med tydligt resultat

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2014 08:25 CET

Efter flera års önskemål från näring och medborgare i Umeåregionens alla kommuner har en ”ny” webbplats blivit möjlig genom EU-projektet Destination Umeåregionen.

Turismsamverkan har skett i Umeåregionen sedan 1996. Genom samarbetet i Umeåregionen har bland annat en gemensam webbplats www.visitumea.se för marknadsföring av regionens utbud möjliggjorts. Genom projektet Destination Umeåregionen har nu en ny gemensam webbplats kunnat formas med ny layout, nya sökfunktioner och nya möjligheter. Webbplatsen besöks av ca 1000 besökare/dag.

Nytt nu är att alla deltagande kommuners turistiska utbud inte bara finns genom ett
gemensamt upplägg på www.visitumea.se utan även går att hitta per destination/kommun. All information samlas och hämtas som tidigare från en gemensam databas och synliggörs på visitumea.se men går även att finna via deltagande kommuners kommunala webbplatser. Information och utbud presenteras per destination för besökare som vill röra sig lite mer lokalt eller undrar vad som sker i närområdet. Denna information finns naturligtvis både på den gemensamma webbplatsen och på samtliga kommuners kommunala webbplatser.

Besökare är inte intresserade av kommungränser på kartor, de vill se, uppleva och göra
saker där de är, när de är. Tillsammans har vi i Umeåregionen ett brett utbud som intresserar nationella och internationella besökare. Insatser som dessa kan små och medelstora kommunerna inte driva på egen hand men genom samarbetet i Umeåregionen och tillsammans med all annan samverkan med näringen sker mycket som är av betydelse för den turistiska utvecklingen. Att vi nu under Kulturhuvudstadsåret 2014 kan lansera denna webbplats och än tydligare visa på allt som sker i Umeå och Umeåregionen, centralt och lokalt känns fantastiskt.

Umeå turistbyrå som även är regionturistbyrå ger information om allt som sker i regionen. Turistbyrån som är öppen året runt ger service på sju (7) olika språk både över disk, via telefon och mejl. Förutom webbplatsen genomförs andra gemensamma marknadsföringsinsatser som exempelvis annonsering, broschyrer och deltagande på olika mässor och workshops.

Samarbetet har även under åren öppnat för möjligheter att gemensamt driva flera utvecklingsprojekt. Ett av dessa projekt är Destination Umeåregionen som finansierat den aktuella webbutvecklingen. Malin Bjurén är huvudprojektledare och verksam i Vindeln. I samtliga kommuner finns en turismansvarig tjänsteperson och under projektettiden även en lokal coach som är verksam och arbetar lokalt med turismutveckling i kommun och region.

Kommunerna
i Umeåregionen; Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har
samarbetat sedan 1996 gällande turismfrågor. Målet med samarbetet är att
stärka besöksnäringens konkurrens- och attraktionskraft!
  

(Vännäs kommuns tursimwebb är försenad och kommer upp först nästa vecka) 

Önskas ytterligare information, kontakta Malin Bjurén, 070-277 80 41