Stockholms stad

Gemensam satsning ska stoppa rekrytering till kriminella gäng

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 08:00 CEST

Idag går startskottet för sociala insatsgrupper – ett samverkansprojekt mellan främst polis och socialtjänst i syfte att motverka att ungdomar hamnar i en kriminell livsstil. Stadsdelen Spånga-Tensta är pilotområde i Stockholms stad.

Kriminalitet bland unga är ett påtagligt samhällsproblem som inte bara drabbar den unge själv utan även brottsoffer och familj. Syftet med projektet är främst att hindra att ungdomar fastnar i kriminalitet, men även att hjälpa dem som idag är kriminella att hoppa av.

– Jag är mycket glad att Spånga-Tensta som första stadsdel i Stockholm utsetts till att vara med i arbetet. Stadsdelen har redan stor erfarenhet och ett tätt samarbete med polisen, alldeles särskilt i ungdomsfrågor. Vårt målinriktade arbete mot ungdomskriminalitet har nu fått ett verktyg till. Det säger Ann-Katrin Åslund, Folkpartiet, ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och ledamot i Polisstyrelsen.

Alla aktörer som den unge är eller bör vara i kontakt med ska inkluderas i de sociala insatsgrupperna. Samverkan ska ske mellan främst polisen och socialtjänsten, men även skolan, Arbetsförmedlingen, kriminalvården med flera.

För att förbereda sig inför projektet har socialtjänsten i Spånga-Tensta haft ett antal möten med närpolisen där man bland annat har diskuterat uppdraget och hur insatsgrupperna ska bemannas. Dessutom har man valt ut en ung kille som man nu är i färd att skapa ett nätverk kring.

– Tidigare har vår stadsdelsnämnd gett oss uppgiften att samverka, men i och med det här projektet får både vi och polisen ett och samma tydliga uppdrag från högre ort, vilket är positivt för alla inte minst ungdomarna själva, menar Maria Häggblom, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Kontaktpersoner, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

  • Maria Häggström, stadsdelsdirektör, 08-508 03 100, maria.haggblom@stockholm.se
  • Ante Hemphälä, avdelningschef för Individ- och familjeomsorg, 08-508 03 239, ante.hemphala@stockholm.se
  • Ann-Katrin Åslund (FP), ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, ledamot socialnämnden och Polisstyrelsen, 076-12 29 952

Länkar