Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Gemensam satsning - stat, kommun och landsting går samman för länets utveckling

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 17:14 CET

Nu är det nybildade Regionala samverkansorganet i Gävleborgs län och Länsstyrelsen överens om hur man vill fördela resurserna för att utveckla Gävleborgs län. I en gemensam skrivelse till regeringen föreslår man en riktad ekonomisk satsning för åren 2007 och 2008.

Enligt förslaget tar det nybildade Regionala Samverkansorganet, RSO över fyra tjänster från Länsstyrelsen vid årsskiftet för att samordna arbetet med en Regional utvecklingsplan( RUP) och med länets tillväxtprogram (RTP). Även ansvaret för länstrafikplanen övergår till RSO. Samverkansorganet övertar även befogenhet att besluta om vissa statliga medel för regional utveckling.

– Genom att RSO övertar vissa statliga uppgifter ökar möjligheterna för våra politiker att göra tydligare prioriteringar samtidigt som vi får en bättre samordning utvecklingsinsatserna, säger Kjell Höglin, styrelseordförande för Gävleborgs kommuner och landsting, GKL.

Länsstyrelsen kommer att fortsätta vara en stor aktör i det regionala utvecklingsarbetet med ansvar för bland annat företagsstöd, landsbygdsutveckling, kommersiell service och kommunikationsfrågor.

– Det är bra att vi tydliggör våra roller. Samtidigt vill jag betona vikten av en fortsatt bra samverkan för att öka förutsättningarna för utveckling i länet, säger landshövding Christer Eirefelt.

De tre aktörerna står enade i den gemensamma framställan till regeringen om den riktade satsning. Man pekar på den utvecklings­potential som länet har och på de framgångsrika satsningar som gjorts under det gemensamma tillväxt­arbetet under de tio senaste åren.

Gävleborgs län har en hög bruttoregionprodukt tack vare den stora andelen storföretag och starka multinationella företag. Länet har dessutom ett bra geografiskt läge med närhet till Uppsala, Arlanda och Stockholm och till regionerna i såväl västlig som nordlig riktning. Satsningar på infrastrukturen med ökade möjligheter till pendling till arbete och utbildning samt en växande högskola med ökade forskarresurser stärker också möjligheten till utveckling. Spetsområden med stor potential för att stärka framtidstron i länet. Ökat nyföretagande och utveckling av landsbygden är andra insatser för att skapa fler jobb och motverka den höga arbetslösheten.

För ytterligare information, kontakta:
Landshövding Christer Eirefelt tel. 026-17 13 20, 070-604 29 11
Styrelseordförande för Gävleborgs kommuner och landsting Kjell Höglin, tel.070-414 12 57
Landstingsråd Ann-Margret Knapp, tel. 026-15 57 14.