Södra Stockholms Folkhögskola

Gemensam yrkesetik för Stockholms fritidsledare

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 15:38 CET

Fritidsledare från tolv Stockholmskommuner har tagit fram en gemensam yrkesetik. Den beskriver grundläggande värderingar samt förhållningssätt och inställning till uppdraget.

En presentation sker den 18 februari 13.15 på Kungliga Myntkabinettet på Slottsbacken 6 i Stockholm

Etiken beskriver deras grundläggande värderingar såsom människosyn, förhållningssätt och inställning till sitt uppdrag gentemot individer, grupper och samhälle. Den ger en ökad tydlighet om uppdraget och kan leda till en ökad etisk observans på arbetsplatsen och inom den egna organisationen. Resultatet av arbetet har både en symbolisk och vägledande roll samt bidrar till att stärka yrkesidentiteten.

-Detta är ett unikt initiativ som saknar motsvarighet i landet. Fritidsledarna arbetar i en öppen och frivillig fritidsverksamhet och möter barn och unga i olika situationer. Det är en viktig professionell kompetens att kunna föra etiska resonemang med såväl unga som att själva kunna göra välgrundade bedömningar i olika situationer.

Samsyn och etisk kod

De fritidsledare som tagit fram etiken arbetar alla i kommuner som är anslutna till Kunskapscentrum för fritidsledarskap (KC). KC är en regional samverkansorganisation som syftar till att utveckla fritidledarskapet i den öppna och frivilliga fritidsverksamheten som fritidsgårdar, ungdomens hus och parklekar.

Organisationen har under flera år arbetat för att skapa samsyn kring fritidsledarens yrkesidentitet. Detta utmynnade i att fritidsledare och chefer under två år drivit en gemensam process för att skapa etiken. Etikprofessor Erik Blennberger från Ersta Sköndals högskola har bidragit med kunskap och stöd i processen. Nu påbörjas en utbildning av ”etikambassadörer” som ska implementera etiken i de egna kommunerna.

Kunskapscentrum för fritidsledarskap

Kunskapscentrum för fritidsledarskap består av Skarpnäcks Folkhögskolas Fritidsledarutbildning samt Danderyd kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun, Lidingö stad, Nynäshamn kommun, Tyresö kommun, Täby kommun, Salem kommun, Sigtuna kommun, Solna stad, Värmdö kommun och Österåkers kommun.

Vill du veta mer? Se vår hemsida: www.fritidsledarskap.se eller kontakta koordinator Diana Pettersson Svenneke, tfn 08-6831849 alt. 070- 699 6453 diana@fritidsledarskap.se

Kunskapscentrum för fritidsledarskap

Kunskapscentrum för fritidsledarskap ((KC)består av Skarpnäcks Folkhögskolas Fritidsledarutbildning samt Danderyd kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun, Lidingö stad, Nynäshamn kommun, Tyresö kommun, Täby kommun, Salem kommun, Sigtuna kommun, Solna stad, Värmdö kommun och Österåkers kommun.

KC har sitt säte på Skarpnäcks folkhögskola en systerskola till Stockholms Södra. Båda tillhör Folkuniversitet