Utbildningsdepartementet

Gemensamma examina och lärarutbyte ska göra högskolan mer internationell

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 11:44 CEST

Regeringen har idag överlämnat propositionen Gränslös kunskap högskolan i globaliseringens tid till riksdagen. Propositionen innehåller olika åtgärder för att öka svenska studenters intresse för att studera utomlands, nya pengar för att få de bästa studenterna och forskarna till Sverige samt nya system för utländska akademiker som kommer till Sverige att snabbare nå arbetsmarknaden.

- De senaste åren är det faktiskt ett sjunkande antal svenska studenter som läser en termin eller ett läsår utomlands. I globaliseringens tid är det naturligtvis ingen bra trend, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Förslagen i korthet:

1. Stipendier.
Studentutbytet med länder utanför Europa, främst de framväxande ekonomierna här idag relativt litet. Regeringen avsätter därför 10 miljoner under 2010 och 2011 för ett stipendieprogram som ska stimulera studenter att söka sig till dessa spännande miljöer.

2. Ökad lärarrörlighet.
Studier visar att lärare som gör utbyten ofta inspirerar sina studenter att göra detsamma. Regeringen avsätter 20 miljoner kronor 2010 och 2011 för att fler lärare ska ges möjlighet att göra ett kortare utbyte på ett utländskt universitet. Pengarna räcker till att fördubbla antalet utresande lärare.

3. Gemensamma examina.
Universitet och högskolor ges möjlighet att utfärda en gemensam examen med ett annat universitet (svenskt eller utländskt). Det gör att en student kan gå ett och samma program på två olika universitet.

4. Bättre stöd för utländska akademiker.
Vägen till den svenska arbetsmarknaden för personer med utländsk akademisk utbildning är ofta för lång. I propositionen presenteras en rad förslag som ska öka samordningen mellan olika myndigheter och göra det lättare för personer som kommer hit att snabbt få besked om vilka eventuella kompletteringsutbildningar som behövs och därefter snabb hjälp med att få genomgå dem.

- Det är ett enormt resursslöseri att personer som kommer hit med en utländsk akademisk utbildning i bagaget inte kommer ut på arbetsmarknaden. Vi försöker nu göra vägen till det jobb man är utbildad för både rakare och snabbare, säger Lars Leijonborg.

I propositionen framgår också att regeringen avser återkomma med ett förslag om studie- och ansökningsavgifter för utländska studenter.


Kontakt:
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Lars Leijonborg
08-405 38 77
070-772 74 47