Linköpings kommun

Gemensamma initiativ för en roligare och tryggare inspark

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2017 12:11 CEST

Under vintern har utbildningsförvaltningen arbetat fram en handlingsplan för en ännu bättre skolstart. En samverkansgrupp med elevrepresentanter har nu kompletterat planen med sina synpunkter och idéer. Allt för att insparken och uppstarten på gymnasieskolorna ska bli en så trevlig upplevelse som möjligt.

Förra hösten gav bildningsnämnden ett uppdrag till utbildningsförvaltningen att ta fram en handlingsplan inför skolstarten hösten 2017. Styrgruppen med en skolledare från varje enhet har kommit överens om en rad punkter som ska förbättra skolstarten. Till exempel att eleverna ska finnas med i planeringsarbetet, att faddrarna genomgår en utbildning, att föräldrar får information i samband med skolstarten och att det finns klara start- och stopptider för insparken.

– Arbetet med handlingsplanen är en del i att stärka värdegrundsarbetet i skolorna. Den första tiden i skolan är viktig för eleverna, eftersom den sätter bilden av skolans värdegrund. Vi vill att det ska vara en så positiv upplevelse som möjligt, säger Karin Granbom Ellison (L), ordförande i bildningsnämnden.

Utöver arbetet i styrgruppen har ungdomsombuden under våren startat en samverkansgrupp med elevrepresentanter från varje skola. Gruppen har i sin tur tillsatt en fokusgrupp som tagit fram en kompletterande handlingsplan. Fokusgruppen föreslår bland annat en gemensam fadderutbildning för alla skolor och ett nytt fadderskapskoncept.

– Många skolor arrangerar utbildningar för faddrar, men omfattningen är varierande. Vi vill ha en gemensam utbildning för kommunens alla skolor eller en mall för fadderutbildningen som skolorna kan använda sig av, säger eleven Patricia Thiele.

Redan i år kommer skolorna att samverka kring ett gemensamt evenemang som heter Slaget om Linköping. Det är en olympiad som går av stapeln fredagen den 25 augusti och som avslutas med ett färgdisco i Stångebropark. Initiativet till evenemanget kommer från en gymnasieelev.

Ungdomsombuden jobbar tillsammans med elevrepresentanterna för att få bort den negativa stämpeln från insparken. I samband med uppstartsveckan lanseras därför en kampanj i sociala medier som riktar sig till både elever och föräldrar.

– Vi är medvetna om att det tidigare år druckits en del alkohol under insparkarna. Eleverna i samverkansgruppen är dock överens om att de vill få till en förändring. Alla ska kunna känna sig välkomna utan att behöva känna sig tvingad att dricka alkohol, säger ungdomsombud Anjelica Johansson.

I ungdomspodden som släpps den 25 augusti kommer ungdomsombuden att diskutera alkoholfrågor med Juan Pablo, vd för IQ.

– Vår förhoppning är att vi nästa år även ska kunna arrangera utbildningar kring alkohol och dess konsekvenser under uppstartsveckan, säger ungdomsombud Albin Sjöberg. Något som också Karin Granbom Ellison (L) ser positivt på.

I höst kommer ungdomsombuden och bildningsnämnden att utvärdera årets inspark. Samverkansgruppen med elevrepresentanter kommer också att fortsätta träffas under året.

För mer information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), telefon 0725-82 81 74 eller ungdomsombuden Albin Sjöberg, telefon: 013-20 71 78 och Anjelica Johansson, telefon: 013-26 32 29, eller mejl: ungdomsombud@linkoping.se.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.