Vårdföretagarna

Gemensamma krafttag för att bekämpa fusk i personlig assistans

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 09:59 CET

- Vi välkomnar Försäkringskassans krafttag mot det misstänkta fusket. Vårdföretagarna tar som branschorganisation detta på största allvar, och precis som Försäkringskassan menar vi att kampen mot fusket och kriminaliteten i branschen måste ges högsta prioritet. Annars är den viktiga assistansreformen hotad.

Det säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund med anledning av att fusk avslöjats där personal på Försäkringskassan och assistansutförare misstänks vara inblandade.

Redan på onsdagen samlades centrala myndigheter, representanter från fack och anordnarorganisationer i Vårdföretagarnas lokaler för att diskutera hur man gemensamt kan arbeta för att få bort de oseriösa assistansföretagen. Vårdföretagarna stod för initiativet tillsammans med fackförbundet Kommunal. Samtliga myndigheter med beröring av personlig assistans var närvarande.

Varför genomförde ni denna konferens?

-De allra flesta aktörerna är seriösa, men de som fuskar och har ett kriminellt uppsåt svärtar ned hela assistansbranschen. Det är något vi aldrig kan acceptera. Som branschföreträdare ville vi samla alla styrande myndigheter för att inleda ett arbete för få bukt med fusket, säger Inga-Kari Fryklund förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Var det något intresse från myndigheterna?

-Ja, ett oerhört stort intresse! Vi bjöd in de myndigheter som vi tror är berörda av assistansbranschen. De som närvarade var representanter från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Institutet mot mutor (IMM), Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Socialdepartementet samt Arbetsgivarorganisationen KFO, Kommunal och Vårdföretagarna, säger Inga-Kari Fryklund.

Hur kommer det sig att Kommunal som fackförbund engagerar sig i denna fråga?

-Väldigt många personlig assistenter är medlemmar i Kommunal. Vi kan aldrig acceptera att de arbetar under dåliga förhållanden i oseriösa företag. För oss, våra medlemmar och hela branschen i stort är det oerhört viktigt att vi får bort dessa företag, säger Johan Ingelskog, förhandlingschef Kommunal.

Var det ett givande möte och kommer det att leda till något mer?

-Det var ett mycket bra möte där varje myndighet redogjorde sin bild av situationen och hur vi gemensamt kan bekämpa brottsligheten. Tanken är att detta är ett startskott till ett större och mer fördjupat samarbete myndigheter och organisationer emellan, avslutar Johan Ingelskog.

Kontakt

Inga-Kari Fryklund

Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Tel: 070 671 10 53

inga-kari.fryklund@almega.se

Johan Ingelskog

Förhandlingschef Kommunal

Tel: 070 587 27 69

johan.ingelskog@kommunal.se

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.