LO

Gemensamma krav emot ökande löneskillnader

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 16:26 CEST

– Kraven innebär en tydlig låglönesatsning liksom en satsning på avtalens lägsta löner. Syftet är att minska löneskillnaderna mellan de mans- och kvinnodominerande avtalsområdena och att motverka ökande löneskillnader. Det säger LOs avtalssekreterare Erland Olauson om innehållet i den rekommendation till gemensamma krav för kommande avtalsförhandlingar som LOs styrelse beslutade om idag.

Rekommendationerna, som kommer att föreläggas LOs representantskap för beslut på torsdag (23/10), innebär att förbunden är överens om att avtalsområden med ett lågt löneläge ska erhålla ett större löneutrymme än genomsnittet på arbetsmarknaden.

LOs styrelse skriver också att de gemensamma kraven ska leda till löneökningar med ett minsta krontalsbelopp per heltidsanställd, dock med ett lägsta procentuellt utrymme räknat på avtalsområdets/sektorns genomsnittsförtjänst, liksom att avtalen ska utformas så att alla anställda garanteras en reallöneökning under hela avtalsperioden.

I de nu beslutade avtalsrekommendationerna finns inga preciserade löneökningskrav. LOs styrelse föreslås istället återkomma med rekommendationer om belopp.

I rekommendationerna från LOs styrelse finns också krav på regler och insatser för arbete och hälsa. Detta omfattar regler i kollektivavtalen om kvalitetssäkrad företagshälsovård och arbetsmiljöutbildning, samt regler som stärker det fackliga inflytandet över rehabilitering och bemanning. Förbundskrav om detta ska vara föremål för särskilt samråd inom LO.

För mer information kontakta LOs pressinformation