Vägverket

Gemensamma riktlinjer för upphandling av transporter ska ge bättre trafiksäkerhet och miljö i Blekinge

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 16:51 CEST

Vägverket har ett samlat ansvar för vägtransportsektorns utveckling inom bl.a. trafiksäkerhet och miljö. För att nå målen inom dessa områden är Vägverket beroende av samarbete med olika aktörer inom transportområdet. Ett viktigt område är kravställande i samband med upphandling av transporter.

Blekinges fem kommuner och landsting har omfattande upphandlingar av transporter, bl.a. upphandlas skolskjutsar, mattransporter, leasingbilar, transportfordon mm.

Mot bakgrund av ovanstående skapas ett projekt för framtagande av gemensamma riktlinjer vid upphandling, vars syfte är att tillsammans med Blekinges kommuner, Länsstyrelse och Landsting, ta fram gemensamma riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporttjänster, fordon och leasingfordon. Riktlinjerna ska förankras i ledningen och vara ett verktyg vid upphandling hos alla myndigheterna.

Välkommen till uppstartsmöte i projektet ”Gemensamma upphandlingskrav i Blekinge”. Vi kommer att ge en bred orientering av vad som händer inom upphandling, trafiksäkerhet och miljö i Sverige, presentera den nya utvecklade kravspecifikation baserat på EKU-verktyget som Vägverket tagit fram samt få information om hur en avtalsuppföljning kan göras.

Tid: Torsdagen 16 oktober, kl. 13.00 – 16.00

Plats: Soft Center Ronneby, Röda rummet, Etapp III (mitt emot RON). Röda rummet ligger direkt till höger i entrén.

Medias representanter har möjlighet att följa hela programmet eller få en samlad information i samband med fikastunden klockan 14.30.

Kontaktperson:
Christina Birath, Projektledare, Inregia, tfn: 073-688 59 17
Krister Wall, Projektledare, Vägverket Region Sydöst, tfn: 036-19 22 65 eller 070-529 22 65.