SIS, Swedish Standards Institute

Gemensamma säkerhetskrav för träbearbetning

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 16:03 CET

Träbearbetningsmaskiner orsakar svåra skador och olyckstalen är för höga. Nu ska branschen komma överens om säkerhetskrav som förhindrar olyckor utan att påverka produktiviteten. SIS, Swedish Standards Institute, samlar branschen för att arbeta fram standarder som ska göra maskinerna säkrare och som underlättar CE-märkning och upphandling.

Träbearbetningsbranschen är överens om att det behövs skärpta säkerhetskrav, men det finns olika åsikter om vad som är rimliga krav. Nu ska branschen enas om vilka säkerhetskrav som behövs för att förhindra olyckor och som går att införa utan att påverka produktiviteten.

Nivån för vad som betraktas som en säker träbearbetningsmaskin sätts i standardiseringen, där både maskintillverkare, leverantörer, användare och myndigheter kan delta. Säkerhetskraven blir ett komplement till maskindirektivet vid CE-märkning, upphandling av maskiner och ombyggnation.

– Om vi jämför olika branscher är det inte självklart vilken nivå säkerhetskraven ska ha. Som ett första steg bjuder vi därför in till ett seminarium där vi kommer att visa goda exempel på fungerande säkerhetslösningar och beskriva vilka diskussioner som pågår nu, säger Mattias Lafvas, projektledare på SIS.

SIS satsning på säkerhetsstandarder för träbearbetningsmaskiner delas upp i två steg. Det första är trämanufaktur, vilket också är inriktningen på seminariet. Trämanufaktur inkluderar bland annat möbel- och hustillverkning och snickerier. I nästa steg handlar det om säkerhetskrav för sågverk.

– Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner i branschen, vilka ofta medfört krav på åtgärder. Nu vill vi visa hur standarder och standardiseringen kan vara en hjälp vid både CE-märkning, upphandling och åtgärder på gamla maskiner, säger Mattias Lafvas.

Seminarium på Träcentrum i Nässjö den 6 december
Seminariet tar upp automatiserade linjer, skydd mot utkast, damm- och spåntransport, brandrisker och exempel från maskinanvändare. Vilka lösningar betraktas som okej idag och åt vilket håll går utvecklingen? Vilka metoder finns för att förebygga och ställer vi kraven på maskinen eller system runt maskinen?

För ytterligare information:
Mattias Lafvas, projektledare SIS, 08-555 521 13, mattias.lafvas@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 0709-48 06 74, erika.messing@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2010 MSEK 224 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).