Moderaterna

Gemensamt ansvar att undvika skräckbilder

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 16:32 CEST

- Skräcken för fågelinfluensa har fått fullständigt orimliga proportioner. Risken för att bli smittad av fågelinfluensa för den svenska befolkningen är idag obefintlig. Det är vårt gemensamma ansvar att ge korrekt information och inte skräckbilder.

Det säger den moderata riksdagsledamoten Ewa Björling med anledning av dagens aktuella debatt i riksdagen om fågelinfluensa.

- Enligt WHO´s senaste rapport har 120 personer blivit smittade när miljontals människor varit i kontakt med fåglar. Smittrisken för fågelinfluensa är oerhört liten. Hotet mot människors hälsa är inte fågelinfluensan i sig, utan om den skulle ge upphov till en ny influensavariant med snabb spridning över världen mellan människor. Om en stor human influensaepidemi bryter ut, eller så kallad pandemi, är det däremot mycket viktigt att vaccinera olika riskgrupper. Idag har vi en stor variation på vaccintäckning i Sverige. Detta gagnar inte den enskilda individens säkerhet vid ett smittoutbrott.

- Istället för en egen svensk vaccintillverkning som vore mycket kostnadskrävande för en liten befolkning skulle man kunna skapa ett mer långsiktigt ekonomiskt hållbart alternativ genom att etablera en vaccinproducent för hela Nordeuropa. En vaccintillverkningsfabrikant som då både Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltikum skulle ha tillgång till. Vi behöver också optioner på vaccinrättigheter vid framtida fågelinfluensavaccin. Detta krävs för att garantera en viss proportion vaccin om det skulle utvecklas fågelinfluensasmitta mellan människor.

- Sverige måste också satsa större resurser på adekvat långsiktigt smittskydd. Det är nödvändigt att säkerställa en bättre beredskap hos olika myndigheter. Ett grundläggande system för övervakning av smittskydd är nödvändigt för att beredskapen ska kunna vara optimalt operativ i en akut situation. Ett effektivt bas system för att kartlägga olika sjukdomar skulle också vara en besparing för den dagliga folkhälsan och därigenom också kunna få ner våra ohälsotal i Sverige.