Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gemensamt europeiskt system för bolagsskatt försenas

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 13:20 CEST

Frågan om ett gemensamt bolagsskattesystem (CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax base) har funnits med på EU:s agenda under lång tid. Signalen till näringslivet har tidigare varit att ett direktiv snart kan komma att presenteras. Nu verkar det som EU har en bit kvar innan ett direktiv blir verklighet.

EU-kommissionären Lazlo Kovacs konstaterade i ett uttalande vid International Fiscal Association att det visserligen har gjorts stora framsteg, men att det fortfarande återstår mycket arbete innan ett slutligt förslag kan presenteras. Kovacs uttryckte även att han hellre vill lyfta fram ett väl genomarbetat och starkt förankrat förslag än att presentera ett förslag för tidigt för att möta en artificiell deadline.

- Vi är inte direkt förvånade. Att ta fram ett förslag för ett gemensamt skattesystem är ett omfattande och svårt arbete. Dessutom kan Irlands nej till det nya fördraget medföra en politisk osäkerhet inom EU, som även påverkar processen för ett gemensamt bolagsskattesystem, säger Roger Gavelin, ansvarig för skatterådgivningen inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Så sent som i oktober 2007 meddelade Kovacs att ett förslag skulle läggas fram efter sommaruppehållet 2008. EU:s ordförandeland Frankrike tryckte i april 2008 på för att arbetet med planerna på ett gemensamt system för bolagsskatt skulle skyndas på. Men i nuläget finns ingen specifik tidpunkt angiven för lansering av förslaget.

- Nu är frågan inte när utan om ett förslag kan komma att presenteras. Vi har tidigare trott ett gemensamt skattesystem kan bli verklighet redan 2011. Processen försenas nu med en efterföljande osäkerhet om kommissionens fokus. Det är möjligt att det inte blir något direktiv alls med tanke på att samtliga medlemsländer måste godkänna det, men under alla förhållanden är det sannolikt att vi kommer att få se ett senare ikraftträdande än 2011, menar Roger Gavelin.

För mer information kontakta:
Roger Gavelin, ansvarig för skatterådgivning, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 331 43, mob 0709-29 31 43

Martin Askman, Marketing & Communications (pressansvarig),
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 336 85, mob 0709-29 36 85

Fakta om Öhrlings PricewaterhouseCoopers:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med 3 400 medarbetare och kontor på 125 orter runt om i landet. De 60 000 kunderna utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. I tjänsteutbudet ingår förutom revision även redovisning, riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i PricewaterhouseCoopers med över 146 000 medarbetare. Därigenom kan koncernen erbjuda kompetens och nätverk i 150 länder världen över.