Föreningen fri kultur och programvara

Gemensamt nordiskt projekt för Creative Commons

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 13:06 CET

Idag lanseras projektet Cloudberry, ett initiativ för att föra de Nordiska länderna närmare varandra i en gemensam satsning för att öka användningen av Creative Commons i regionen. Projektet kommer att skapa en samlingspunkt för Creative Commons, visa användningen av Creative Commons samt organisera evenemang i hela Norden för att prata om och visa kreativa verk skapade med en Creative Commons-licens.

Webbplatsen återfinns på http://cloudberry.cc/

Projektet bygger på ett nätverk bestående av deltagare från Danmark, Sverige, Norge, Island och Färöarna i samarbete med en grupp om 20 filmskapare, fotografer, arkitekter, författare och musiker från Norden. Gruppen har bidragit med deras erfarenheter från Creative Commons, där ett av resultaten kommer att vara en guide kring marknadsföringen av Creative Commons i de nordiska länderna.


"Norden har under Creative Commons hela historia varit steget före när det gäller innovativ användning av Creative Commons-licenser inom film, media och inom många olika sektorer, däribland industri och utbildning. Med den bakgrunden får Cloudberry kapacitet att arbeta med kreativa grupper i regionen genom mycket konkreta och relevanta diskussioner om hur de använder Creative Commons. Jag förväntar mig att Cloudberry kommer att vara en stor framgång, och vi hoppas att initiativ som detta kommer återspeglas runt om i världen,” säger Mike Linksvayer, vice VD på Creative Commons.

Den guide och material som skapas i projektet kommer att göras tillgängligt via projektets webbsida och alla uppmuntras att delta i processen när det gäller att organisera evenemang och möten för att inspirera andra att använda Creative Commons-licenser för sina verk. En första uppsättning evenemang planeras runt Norden med start i april 2011, och projektet arbetar nu med att skapa den guide och material from ligger till grund för detta, utifrån resultatet från ett första möte i projektet som ägde rum i början av november 2010.

I Cloudberry kan vem som helst bidra och delta i arbetet och engagera sig i diskussionen om Creative Commons, eller helt enkelt ta material från Cloudberry och organisera lokala evenemang.

"Det skulle vara fantastiskt om någon kunde ta vad vi skapar och engagera sig lokalt för Creative Commons,” säger Jonas Öberg, projektledare för Cloudberry. “Det behöver inte vara svårt, eller kostar mycket pengar: sätt upp en fotoutställning med Creative Commons på ett lokalt bibliotek, eller organisera en festival med musik publicerad under Creative Commons. Även om det bara dyker upp 10-20 personer så är det 10-20 personer fler än i dag."

Projektet stöds av Kulturkontakt Nord och Nordiska kulturfonden som en del av projektet Some Rights Reserved for Nordic Artists. Genom detta stöd kan projektet organisera regelbundna möten mellan Creative Commons-grupper i de nordiska länderna och kommer också att kunna bidra ekonomiskt till evenemang i regionen i ett försök att sprida kunskap om Creative Commons.

Om projektet

Projektet Cloudberry aktiverar grupper från de nordiska länderna och skapar en gemensam plattform för marknadsföring och diskussioner kring Creative Commons. Cloudberry är ett samarbete mellan grupper från Island, Norge, Sverige, Danmark och Färöarna som tillsammans har målet att öka användningen av Creative Commons i de nordiska länderna. Inom projektet arbetar man med två delprojekt: dels att visa på projektets webbsida vilka kreativa verk som skapas med Creative Commons I de nordiska länderna, och dels genom att organisera evenemang runt om i norden för att berätta om Creative Commons, direkt eller indirekt.

Projektets webbplats finns på http://cloudberry.cc/

Om föreningen

Föreningen Fri Kultur & Programvara (FFKP) grundades 2005 som ett samarbete mellan olika grupper inom fri kultur och öppen programvara i Sverige. Föreningen fungerar som ett nav för verksamheten i Sverige och Norden och arbetar gränsöverskridande, såväl geografiskt som organisatoriskt, för att få olika verksamheter och människor närmare varandra. I den årliga konferensen FSCONS, samlas människor från hela världen i ett ömsesidigt utbyte mellan fri kultur, fri programvara och ett fritt samhälle. Föreningen stöds genom sina projekt av bland andra Nordiska kulturfonden, Kulturkontakt Nord, Google, Nokia och Göteborgs universitet.

Kontaktinformation

För mer information, kontakta föreningens VD Jonas Öberg på 031-7802161 eller jonas@ffkp.se.