Fiat

Gemensamt pressmeddelande Fiat - Chrysler

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2009 11:43 CET

Gemensamt Pressmeddelande - Fiat Group, Chrysler LLC och Cerberus Capital Management LP tillkännager planer på en global strategisk allians

Fiat S.p.A., Chrysler LLC (Chrysler) och Cerberus Capital Management L.P., majoritetsägare i Chrysler LLC, tillkännagav idag att de har undertecknat ett icke bindande avtal för att upprätta en global strategisk allians.

Alliansen, som syftar till att bli en viktig del av Chryslers lönsamhetsplan skulle ge Chrysler tillgång till konkurrenskraftiga, bränslesnåla fordonsplattformar, drivlinesystem, samt komponenter att tillverka vid Chrysler anläggningar. Fiat skulle också ge tillgång till distributionsnät på viktiga tillväxtmarknader samt betydande möjligheter till kostnadsbesparingar. Dessutom skulle Fiat ge managementtjänster för att stödja Chrysler lönsamhetsplan som krävs av USA:s finansdepartement.
Fiat har varit mycket framgångsrikt när det gäller sin egen omstrukturering under de senaste åren. Alliansen tillåter också Fiat Group och Chrysler att dra nytta av varandras distributionsnät och att optimera respektive företags tillverkningskapacitet och globala leverantörsbas.

Den föreslagna alliansen skulle vara förenlig med villkoren i det amerikanska finansdepartementets hjälp till Chrysler. Detta låneavtal uppmanar alla ingående att bidra till Chrysler omstruktureringsåtgärder inklusive: långivare, anställda, UAW, återförsäljare, leverantörer och Chrysler Financial. Sådana åtgärder skulle bidra till Chrysler långsiktiga lönsamhetsplan. Slutförandet av alliansen är föremål för due diligence och regleringsmässiga godkännanden, inklusive godkännande från USA:s finansdepartement.

Som vederlag för Fiat-koncernens bidrag av strategiska tillgångar, omfattande utbyte av produkter och plattformar, inklusive kompakt- och citybilar för att expandera Chrysler nuvarande produktportfölj, teknikdelning, bränslesnåla och miljövänliga drivlinesystem teknik samt tillgång till ytterligare marknader, inklusive distribution för Chrysler bilar på marknader utanför Nordamerika, skulle Fiat inledningsvis få 35 procents andel i Chrysler. Alliansen innebär inte att Fiat gör några kontanta investeringar i Chrysler eller åtar sig att finansiera Chrysler i framtiden.

"Detta initiativ är en viktig milstolpe i den snabbt föränderliga bilindustrin och bekräftar Fiats och Chryslers engagemang och vilja att fortsätta att spela en betydande roll i den globala processen. Avtalet kommer att erbjuda båda företagen möjligheter att få tillgång till de flesta relevanta bilmarknader med innovativa och miljövänliga produktutbud, ett område där Fiat är erkänt världsledande, samt ytterligare kostnadssynergier. Affären följer ett antal tidigare allianser och partnerskap undertecknade av Fiat-gruppen och ledande biltillverkare och leverantörer under de senaste fem åren för att stödja tillväxt och volym för berörda parter ", säger VD för Fiat-gruppen, Sergio Marchionne.


"Ett Chrysler / Fiat partnerskap passar väldigt bra eftersom det skapar en potential för en kraftfull ny global aktör och som erbjuder Chrysler en rad strategiska fördelar, till exempel tillgång till produkter som kompletterar vår nuvarande portfölj, ett distributionsnät utanför Nordamerika, och kostnadsbesparingar inom design, konstruktion, tillverkning, inköp och försäljning och marknadsföring ", säger Bob Nardelli, ordförande och VD för Chrysler LLC.
"Denna allians kommer att göra det möjligt för Chrysler att erbjuda ett bredare och konkurrenskraftigare utbud av fordon till våra återförsäljare och kunder och som uppfyller utsläpps- och bränsleeffektivitetskrav, samtidigt med villkoren i regeringens lån. Samarbetet skulle också ge en avkastning på den investering USA:s skattebetalare gör genom att säkra den långsiktiga styrkan hos Chryslers varumärken på marknaden, bevara framtida produkt-och teknikutveckling i vårt land och förnya konsumenternas förtroende, samtidigt som amerikanska arbetstillfällen räddas. "

"Det här är goda nyheter för UAW-medlemmar hos Chrysler och vi ser fram emot att stödja dem och arbeta med dem för att säkerställa Chryslers långsiktiga lönsamhet", sade Ron Gettelfinger, ordförande United Auto Workers (UAW).

"Vi är med på detta viktiga strategiska initiativ eftersom det kommer att hjälpa till att bevara den långsiktiga lönsamheten för vårt företag, dess varumärken och naturligtvis arbetstillfällena för Chrysler UAW-medlemmar", säger General Holiefield, Vice President, United Auto Workers (UAW) .

Torino - Auburn Hills, MI, 20 januari 2009